REKLAMA

Dlaczego warto zostać Dostawcą Usługi? Zostań Dostawcą Usługi i zyskaj nowych klientów!

Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu umożliwia rozwój na wielu płaszczyznach. Dzięki projektowi możliwe jest poszerzenie swojej oferty, ale także pozyskanie nowych odbiorców jako Dostawca Usługi. To prosty i skuteczny sposób na rozwój! Kim jest Dostawca Usługi i dlaczego warto nim zostać?

Dostawcami Usługi mogą zostać Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), także spoza Podkarpacia. Są to podmioty, których działalność nie przynosi zysku lub które zysk przeznaczają na cele statutowe. Instytucje prowadzą działalność, która służy tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, oferując usługi rozwojowe.

Do Instytucji Otoczenia Biznesu zaliczane są:

 • agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • ośrodki wspierania przedsiębiorczości (biznesu),
 • centra przedsiębiorczości,
 • izby przemysłowo-handlowe,
 • izby rzemieślnicze,
 • fundusze,
 • organizacje reprezentujące przedsiębiorców,
 • klastry,
 • instytucje proinnowacyjne działające na rzecz innowacyjności,
 • centra transferu technologii,
 • instytuty i ośrodki badawczo-rozwojowe,
 • inkubatory przedsiębiorczości,
 • inkubatory technologiczne,
 • parki naukowo-technologiczne,
 • parki przemysłowe.

IOB – po zakwalifikowaniu przez Podkarpacką Platformę Wsparcia Biznesu – mogą zostać Dostawcami Usługi i współpracować z podkarpackimi przedsiębiorstwami z sektora MŚP.

Jakie warunki musi spełnić Instytucja Otoczenia Biznesu?

Aby zostać Dostawcą Usługi, instytucja musi prowadzić działalność minimum 3 miesiące przed rejestracją, posiadać wymagany status IOB oraz wskazać przynajmniej jedną usługę, którą zamierza świadczyć w ramach projektu PPWB. Wymagany jest także potencjał techniczny potrzebny do wykonania konkretnej usługi, np. niezbędne wyposażenie biurowe czy urządzenia elektroniczne. Ponadto, aby Instytucja mogła realizować usługę dla firmy z Podkarpacia, musi dysponować minimum 3 osobami, które posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Szczegółowe wymogi znajdują się w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej www.ppwb.pl.

Nabór ma charakter ciągły. Wystarczy wejść na stronę, zarejestrować się i uzupełnić potrzebne dane.

Dlaczego warto oferować swoje usługi poprzez Podkarpacką Platformę Wsparcia Biznesu?

Przede wszystkim, jest to możliwość pozyskania nowych klientów. Odbiorcy Wsparcia szukają najlepszych dla nich ofert, a następnie mogą wybrać i nawiązać współpracę z daną Instytucją. Jest to również możliwość wejścia na nowy rynek i oferowania nowych usług. Dostawcą Usług mogą zostać IOB również spoza Podkarpacia i proponować swoje usługi firmom z sektora MŚP. Oprócz tego jest to forma reklamy – wielu przedsiębiorców może dotrzeć do oferty IOB zamieszczonej na ppwb.pl i kontynuować współpracę nawet po zakończeniu projektu.

Pamiętaj, że Twój biznes to Twój rozwój!

Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu to szansa na rozwój nie tylko dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które skorzystają z pomocy. To także szereg możliwości dla IOB z całej Polski. Jeśli chcesz zaoferować swoje usługi podkarpackim firmom, wejdź na stronę ppwb.pl i zarejestruj się.

Rozwijaj się razem z PPWB!

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

19-11-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook