REKLAMA

Ćwiczenia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego pk. “PODKARPACIE 2019”

NOWA SARZYNA / PODKARPACIE. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w ćwiczeniach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego pk. „Podkarpacie 2019”, które odbyły się w Nowej Sarzynie.

Przedsięwzięcie miało na celu doskonalenie procedur postępowania na wypadek wystąpienia zdarzeń z katalogu CBRN, w szczególności zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych. Prowadzenie działań ratowniczych podczas zdarzeń chemicznych angażuje wiele podmiotów, służb, inspekcji i straży, w tym także organów samorządu terytorialnego, które organizują i prowadzą działania związane z ewakuacją mieszkańców. Łącznie w ćwiczeniu uczestniczyło ponad 280 osób z Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz podmiotów wspomagających tj. inspekcji ochrony środowiska, Sanepidu, czy też Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W ramach krajowego ćwiczenia systemu ratowniczo-gaśniczego pk. „Podkarpacie 2019” obyło się dzisiaj także posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wielowątkowe ćwiczenia, które pozwalają na doskonalenie procesu decyzyjnego i koordynacji działań w reagowaniu na rożnego rodzaju zagrożenia stanowią istotny element szkoleniowy. Jest to ważne zarówno dla ratowników biorących udział w ćwiczeniu, gdzie została odpowiednio przygotowana pozoracja poszczególnych epizodów, ale także dla osób organizujących pracę sztabu oraz członków Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W trakcie posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. W województwie podkarpackim na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wykorzystywany jest system informacji przestrzennej GIS. Jest to jednolite narzędzie wspomagające procesy podejmowania decyzji oraz koordynacji działań w różnych sytuacjach kryzysowych, które wykorzystuje dane przestrzenne pozyskiwane od wielu podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wdrożenie tych rozwiązań na terenie województwa podkarpackiego sprawiło, że w dniu dzisiejszym mogliśmy wykonać kolejny krok do dalszego rozwoju nowych technologii wykorzystywaniach na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego poprzez podpisanie porozumienia z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) na wykorzystanie danych satelitarnych i lotniczych oraz ich integrację w ramach środowiska geoinformacyjnego. Porozumienie zakłada współpracę w realizacji zadań Wojewody Podkarpackiego w zakresie zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem rozwiązań technicznych będących w dyspozycji CBK PAN. W szczególności:

  • wytwarzanie produktów informacyjnych opartych na danych satelitarnych i lotniczych oraz wsparcie eksperckie w tym zakresie,
  • pozyskiwanie i przetwarzanie danych przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych,
  • integrację danych i produktów w ramach środowisk geoinformacyjnych

Do tej pory zobrazowania satelitarne w zarządzaniu kryzysowym wykorzystywane były już kilkukrotnie, zarówno w organizacji ćwiczeń, ale także podczas różnego rodzaju zdarzeń. Możliwości wsparcia prac Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego danymi satelitarnymi pozwoli na dokonywanie precyzyjnych analiz oraz zobrazowania skali różnych zdarzeń tj. zatory lodowe, powodzie, silne wiatry, wypadki masowe. Możliwość przetwarzania danych satelitarnych w systemie GIS w wydatny sposób umożliwi oszacowanie skali zdarzenia oraz planowanie organizacji działań.

 

PUW Rzeszów

21-03-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)