REKLAMA

Ćwiczenia „EGIDA-22” na terenie Podkarpacia

PODKARPACIE. Wczoraj w garnizonie podkarpackim osoby planowane, jako uzupełnienie kadr policyjnych, ćwiczyły mobilizację na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych, rezerwiści nabywali wiedzę policyjną dotyczącą m.in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Do udziału w przedsięwzięciu, w komendach miejskich w Przemyślu i Krośnie, zaplanowano po 20 osób – tzw. rezerw osobowych.

image001_30

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczeń jest rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2021 roku w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2022 roku do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz decyzje Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji, przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-22”.

Na Podkarpaciu na ćwiczenia stawiło się 40 rezerwistów, którzy mają nadane przez właściwego terytorialnie wojskowego komendanta uzupełnień przydziały organizacyjno – mobilizacyjne do służby zmilitaryzowanej. Jest to mechanizm przygotowujący rezerwę kadrową dla Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Jest to również praktyczne sprawdzenie tego, jak działa system powoływania rezerw, ponieważ Policja, obok wojska, jest drugą co do wielkości formacją dysponującą takimi siłami.

Wczoraj o godz. 7, w Komendach Miejskich Policji w Przemyślu i Krośnie, rozpoczęły się ćwiczenia obronne „Egida-22”. Rezerwiści przez cały dzień uczestniczyli w zajęciach, nie tylko teoretycznych, ale także i praktycznych. W ten sposób nabywali wiedzę policyjną, dotyczącą m.in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji, czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy ćwiczenia zostali zapoznani z zakresem przydzielonych im zadań służbowych oraz z podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2021 – 2035.

źródło: KWP; KMP Krosno; KMP Przemyśl


17-10-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)