REKLAMA

CZT zaskarżyło województwo do KE. Urząd marszałkowski: “zarzuty są bezpodstawne i  niesprawiedliwe”

PODKARPACIE. Urzędnicy marszałka komentują skargę Centrum Zrównoważonego Transportu na województwo do Komisji Europejskiej, która domaga się wstrzymania wypłaty środków unijnych.

Urząd marszałkowski zapewnia, że dotychczasowe działania województwa zmierzają do podwyższenia oferty przewozowej, a opublikowana w mediach informacja dotycząca skargi oraz zarzuty związane z realizowanymi projektami modernizacji linii kolejowych, zakupem taboru i ilością połączeń „nie odzwierciedlają w pełni stanu rzeczywistego” i są „wyrwane z kontekstu”.

Centrum Zrównoważonego Transportu w skardze do KE wskazało, że cięcia w rozkładach jazdy pociągów regionalnych, które obowiązują do 1 stycznia są poniżej przyjętego w 2014 roku przez sejmik województwa planu transportowego.

Urząd marszałkowski ma inne zadanie. Wyjaśnia, że plan transportowy nie wskazuje konkretnej liczby połączeń kolejowych, ale jedynie w przybliżeniu podaje ich wartość, o czym świadczy słowo-klucz: “około”.

przewozy_regionalne_rzeszow_0025
Z oświadczenia UM wysłanego redakcji Rzeszów24.pl wynika, że:

na linii nr 71 Rzeszów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola od 1 stycznia było uruchomionych 10 pociągów. Z dniem 1 lutego ich liczba wzrosła do 18 pociągów w dobie. Plan transportowy zakładał uruchomienie ok. 6 par pociągów, a obecnie jest uruchamianych 9 par pociągów na dobę.

– na linii nr 91 Kraków – Tarnów – Rzeszów – Przemyśl obecnie kursują 54 pociągi w dobie. PT zakładał ok. 16 par pociągów na linii nr 91, a obecnie uruchamianych jest 27 par pociągów .

– na linii nr 68 Przeworsk – Stalowa Wola Rozwadów obecnie kursuje 6 pociągów w dobie, względy finansowe zmusiły organizatora przewozów do ograniczenia siatki połączeń kolejowych na powyższej linii.

– na linii nr 106 Rzeszów – Jasło obecnie kursują 4 pociągi w dobie, Obecnie Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o zwiększeniu od 1 września oferty przewozowej na linii nr 106 Rzeszów – Jasło o dodatkową parę pociągów kursującą w soboty i niedziele.

– Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o przywróceniu z dniem 1 maja b.r. ruchu kolejowego na linii nr 108 Jasło – Zagórz. Planowane jest uruchomienie 4 par pociągów na wyżej wskazanej linii.

– na linii nr 101 Jarosław – Munina – Horyniec Zdrój – Zamość – obecnie kursują pociągi w relacjach: Jarosław – Horyniec Zdrój – Jarosław (2 pociągi), Horyniec Zdrój – Rzeszów (1 pociąg w piątki), Horyniec Zdrój – Rzeszów – Horyniec Zdrój (2 pociągi w niedziele),

Ponadto Województwo Podkarpackie chce uruchomić w relacji Rzeszów – Zamość – Rzeszów połączenia w dniach 1, 2, 3 maja oraz od 9 maja 2015 r. do 6 września 2015 r. połączenia w soboty i niedziele.

przewozy_regionalne_rzeszow_0019

Rewitalizacja wiele zmieni

Planowane rewitalizacje linii 106 i 108 są warunkiem koniecznym do przywrócenia na nich pełnej oferty przewozowej, gdyż ich obecny stan techniczny nie pozwala na konstruowanie ofert przewozowych mogących skutecznie konkurować z innymi środkami transportu publicznego. Zakończenie powyższych procesów modernizacyjnych pozwoli na uatrakcyjnienie oferty dla podróżnych i stworzenie konkurencyjnej w stosunku do innych środków transportu oferty poprzez m. in. skrócenie czasu podróży, podniesienie punktualności i wzrost prędkości handlowej pociągów – informuje Tomasz Leyko, rzecznik prasowy marszałka.

UM dementuje informacje o niewykorzystaniu zakupionego taboru. Wskazuje, że zakupionych zostało 6 nowych jednostek i zapewnia, że są one wykorzystywane na liniach nr 90 i 71

Nieprawdą jest, że Województwo Podkarpackie będące organizatorem przewozów nie realizuje zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, które zobowiązują Organizatora m.in. do planowania rozwoju transportu. Zmniejszenie ilości połączeń kolejowych z przyczyn obiektywnych jest działaniem czasowym, którego nie można bezpośrednio łączyć z planowaniem rozwoju transportu publicznego, które jest działaniem długofalowym. Zwrócić należy uwagę również na działania ukierunkowane na optymalizację oferty przewozowej wpisujące się w zadanie polegające na planowaniu rozwoju transportu, a realizowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego poprzez powołanie zespołu ds. optymalizacji oferty przewozowej, Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego, zainicjowania prac nad biletem zintegrowanym z Miastem Rzeszów i Związkiem Gmin PKS z siedzibą w Boguchwale oraz przystąpieniem do realizacji projektu dotyczącego Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – czytamy w oświadczeniu.

przewozy_regionalne_rzeszow_0036

Projekt pn „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” dotyczył będzie współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego inwestycji prowadzonych przy infrastrukturze kolejowej zmierzających do poprawy stanu technicznego przystanków i budowę parkingów zlokalizowanych  w sąsiedztwie przystanków bądź dworców. Ideą przewodnią ww. projektu jest podnoszenie jakości świadczonych usług przewozowych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich.

Realizacja projektu pn. Podmiejska Kolei Aglomeracyjna będzie potencjalnym uzupełnieniem dla realizowanych przez Przewozy Regionalne Spółkę z o.o. przewozów pasażerskich. Województwo zakłada, że dzięki realizacji projektu zwiększy się udział procentowy pasażerów w transporcie kolejowym w szczególności w obrębie aglomeracji rzeszowskiej. Założeniem PKA jest:
wybudowanie linii kolejowej Rzeszów – Jasionka o długości ok. 5 km do Portu Lotniczego,
budowa oraz przebudowa obecnych przystanków i stacji kolejowych na liniach 71 odcinek Rzeszów Kolbuszowa, 91 odcinek Dębica – Rzeszów-Przeworsk i 106 odcinek Rzeszów – Strzyżów – w sumie budowa i przebudowa 34 przystanków kolejowych,
zakup niezbędnego taboru kolejowego (12 sztuk jednostek taborowych),
budowa oraz adaptacja zaplecza technicznego dla potrzeb myjni kolei aglomeracyjnej w Rzeszowie (Przeworsku).

Realizacja powyższych przedsięwzięć w założeniu ma przyczynić się do przyciągnięcia pasażerów do transportu publicznego, uatrakcyjnienia oferty przewozowej, poprawy konkurencyjności transportu kolejowego oraz lepszego skomunikowania obszarów podmiejskich ze stolicą Województwa Podkarpackiego – Rzeszowem – wyjaśnia Tomasz Leyko.

Województwo Podkarpackie przystępując do realizacji powyższych projektów liczy, że zaplanowane cele osiągnięte zostaną w najbliższych latach.

O SKARDZE CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU NA WOJEWÓDZTWO PISALIŚMY TUTAJ

fot. Przewozy Regionalne

01-04-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)