REKLAMA

Budżet województwa 2021. Co zaplanowano?

RZESZÓW / PODKARPACIE. W czwartek 17 grudnia br. radni województwa zebrali się na trzydziestej w tym roku sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Głównym tematem pierwsze czytanie budżetu województwa na 2021 rok. Dochody w przyszłorocznym budżecie zaplanowano na poziomie 1 mld 191 mln zł, w tym dochody bieżące w wysokości 912 mln zł.

01_13

Foto: Monika Konopka /  Biuro Prasowe UMWP

Na początku sesji, przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz odczytał fragment wspólnego listu przewodniczącego i marszałka, który został skierowany do premiera polskiego rządu, w którym wyrażają podziękowania dla polskiego rządu za negocjacje dotyczące unijnego budżetu na kolejne lata.

Jeszcze przed rozpoczęciem sesji, marszałek Władysław Ortyl zwrócił uwagę, że to sesja wyjątkowa. – Dziś najważniejsza sesja w ciągu roku. Zajmiemy się dziś budżetem, a budżet województwa podkarpackiego to ponad 1 mld 200 mln złotych na różnego rodzaju inwestycje, aktywności, na zadania, które narzucone są na nas ustawowo, związane z komunikacją drogową, z infrastrukturą kolejową, ochroną zdrowia, edukacją, działaniami innowacyjnymi i prorozwojowymi. Patrzymy z niepewnością w przyszły rok, oby korekty, które mogą się zdarzyć w przyszłym roku były na plus, tego sobie oczywiście życzymy. Chcielibyśmy dzisiejszą pracą rozpocząć dyskusję nad budżetem, aby go przyjąć w przyszłym roku, w miesiącu styczniu i już zacząć wydatkowanie tych środków, które będą pochodzić z budżetu państwa, z Unii Europejskiej, aby to stanowiło sumę zastrzyku inwestycyjnego i podtrzymującego rozwój gospodarczy Podkarpacia – powiedział marszałek Ortyl.

 

Budowa Centrum Nauki „Łukasiewicz” w Jasionce

Do najważniejszych przyszłorocznych inwestycji marszałek zaliczył między innymi budowę Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz” w podrzeszowskiej Jasionce. Budowa obiektu rozpoczęła się w tym roku, a jej oddanie jest planowane za dwa lata.

Wielka sprawa i ważna dla nas – bardzo dobrze i dynamicznie uwijające się nasze Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz”. Już widzimy, że nie tylko fundamenty, ale też mury pną się do góry. Chcemy, aby nasza młodzież mogła odkrywać świat, interesować się techniką, różnego rodzaju zjawiskami, które będą wykorzystywać na rzecz rozwoju gospodarczego Podkarpacia. To nas naprawdę bardzo cieszy, bo to jest wielka inwestycja w przyszłość – podkreślał marszałek.

Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz” ma być miejscem w nowoczesny sposób stawiającym na popularyzowanie nauki. Nie tylko udostępniane tu będą ekspozycje obrazujące wybrane obszary wiedzy naukowej i technicznej powiązane z regionalnymi specjalizacjami, ale także prowadzone będą  zajęcia laboratoryjne i warsztaty rozwijające kreatywność, umiejętności praktyczne oraz zainteresowania nauką i techniką.

 

Inwestycje drogowe

Marszałek Ortyl podkreślał też znaczenie modernizacji dróg wojewódzkich na Podkarpaciu, w tym w uczęszczanych przez turystów Bieszczadach, a tym samym znaczący udział w wydatkach budżetowych tych inwestycji drogowych. Realizacja 16 inwestycji na drogach wojewódzkich wyniesie w sumie ponad 246 mln zł:

Ruszamy z wielkimi inwestycjami drogowymi w Bieszczadach. Chcemy, aby nasz atrakcyjny turystycznie obszar był dostępny turystom, ale w sposób bezpieczny, bezproblemowy, bez wielkich korków i zakłóceń w ruchu. Myślę, że jeszcze przyszły rok pokaże, że te inwestycje będą te problemy generowały, ale już kolejne lata to będzie dobra wiadomość dla turystów – zakończył marszałek.

 

Wicemarszałek Ewa Draus w swojej wypowiedzi odniosła się do roli budżetu na 2021 rok oraz wyzwań, do jakich powinien się on odnosić.

08

Foto: Monika Konopka /  Biuro Prasowe UMWP

W tym budżecie jest wiele działań, które będziemy podejmować, aby dobrze się przygotować do montaży finansowych, które będą dla nas osiągalne w najbliższej przyszłości. Ten budżet jest pewnego rodzaju przejściem pomiędzy perspektywą finansową, która się kończy, a tą perspektywą finansową, która się rozpoczyna. Rola samorządu województwa polega na ułożeniu polityk z wieloma samorządami powiatowymi i gminnymi, dlatego budżet województwa musi zakładać wydatki, jakie będziemy w przyszłości chcieli podejmować, by stawić czoła nowym wyzwaniom cywilizacyjnym, w tym cyfryzacji. Prezentowany budżet jest na trudny czas 2021 roku, bo stoimy przed nowymi wyzwaniami i chcemy im sprostać. Skoro dotychczasowe działania przyniosły sukces, to również ten efekt rozwojowy przyniesie ten budżet na 2021 rok – powiedziała wicemarszałek.

 

Budżet województwa podkarpackiego w liczbach

Dochody w przyszłorocznym budżecie zaplanowano na poziomie 1 mld 191 mln zł, w tym dochody bieżące w wysokości 912 mln zł, co stanowi 76,6% ogółem i dochody majątkowe w kwocie 279 mln zł, stanowiące 23,4% dochodów ogółem. 

Plan wydatków ustalono w wysokości 1 mld 234 mln zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 740 mln zł – 60% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe w kwocie 494 mln zł, co daje 40% wydatków ogółem. W projekcie budżetu zaplanowano także deficyt, który osiągnie poziom 42,4 mln zł, który finansowany będzie pożyczką długoterminową zaciągniętą w Banku Rozwoju Rady Europy w kwocie 19,6 mln zł i środkami po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych w kwocie 22,8 mln zł.

Inwestycje kolejowe na Podkarpaciu w przyszłym roku będą realizowane za kwotę 47 mln zł, z czego ponad 40 mln zł przeznaczone zostanie na budowę zaplecza technicznego Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej.

W obszarze kultury będą realizowane cztery inwestycje na kwotę ponad 9 mln zł. Wśród nich, oprócz Podkarpackiego Centrum Nauki, znajdą się między innymi: rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej realizowana przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie na kwotę w wysokości 1,2 mln zł, oraz podziemną trasę turystyczną w Przemyślu realizowaną przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej za 1 mln zł.

Z kolei w zakresie ochrony zdrowia będzie realizowanych sześć inwestycji za ponad 7 mln zł, w tym przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci za 4 mln zł, realizowana przez Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie, czy wprowadzenie e-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie, realizowane przez Podkarpackie Centrum Medyczne SP ZOZ w Rzeszowie za 1,6 mln zł.

Budżet ma charakter proinwestycyjny, pomimo, że mamy czas pandemii. Życzyłbym sobie, żeby kolejna debata odbyła się już w normalnych, niepandemicznych warunkach – podsumował marszałek Ortyl.

03_4

Foto: Monika Konopka /  Biuro Prasowe UMWP

 

Pozostałe tematy obrad

Oprócz debaty poświęconej budżetowi województwa podkarpackiego na przyszły rok, która pochłonęła znaczną część sesji sejmiku, radni na sesji udzielili też, z budżetu województwa w roku 2021 pomoc finansową powiatowi lubaczowskiemu w wysokości 150 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Kresów w Lubaczowie w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów. Pomoc finansową z budżetu województwa w wysokości 50 tys. zł otrzymała też gmina Błażowa na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce 26 listopada 2020 roku, w miejscowości Kąkolówka.

Radni powołali także przewodniczącego komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a marszałek przedstawił też informację na temat aktualnej sytuacji w szpitalu.

Szpital pracuje poprawnie, przyjęcia są na wszystkich oddziałach, z dnia na dzień rośnie liczba przyjęć, zajętych łóżek, udzielanych porad. Uruchomiliśmy kontrolę w szpitalu, która ma pomóc odnieść się do problemów i zarzutów padających po obu stronach. Sytuacja w szpitalu jednak się normalizuje, ale nie jest do końca rozwiązana – mówił marszałek Ortyl.

Ważnym akcentem trzydziestej sesji sejmiku było także jednogłośne przyjęcie przez radnych stanowiska na zakończenie obchodów setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, w kontekście znaczenia Jego dziedzictwa dla województwa podkarpackiego, Polski i Europy.

Źródło: Biuro Prasowe UMWP

20-12-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)