REKLAMA

Budżet Podkarpacia na 2022 przyjęty. Rekordowe 84 mln na ochronę zdrowia! (ZDJĘCIA, VIDEO)

To budżet proinwestycyjny, a nawet innowacyjny – tak marszałek Władysław Ortyl podsumował decyzję sejmiku o przyjęciu uchwały budżetowej dla Podkarpacia na 2022 rok.

01_33

28 grudnia 2021 w czasie sesji sejmiku radni województwa przyjęli budżet województwa podkarpackiego na kolejny rok. 23 głosów za i ani jednego głosu sprzeciwu – tak radni województwa podsumowali prace nad przyszłorocznym budżetem regionu.

Dochody województwa w przyszłym roku mają wynieść ponad 1,4 mld złotych. Z kolei wydatki województwa zaplanowano w wysokości 1,56 mld złotych. Z tej kwoty ponad 793 mln złotych to pieniądze na inwestycje w regionie. Jednocześnie w ramach zaplanowanych wydatków aż 877 mln złotych zostało rozdysponowane przez sejmik województwa poprzez określenie przedsięwzięć wieloletnich, które planuje się realizować w 2022 roku.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane jako inwestycje wieloletnie i jednoroczne. Na inwestycje wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2045 zaplanowano w 2022 roku kwotę 593,9 mln zł. Natomiast wydatki majątkowe na inwestycje jednoroczne zostały zaplanowane w wysokości 199,2 mln złotych.

Znaczące środki budżetowe przeznaczone zostaną na inwestycje drogowe, dotyczące budowy, przebudowy, modernizacji dróg wojewódzkich, chodników i tras rowerowych, zakupów elementów bezpieczeństwa ruchu oraz inwestycji w zaplecze techniczne, służące utrzymaniu dróg wojewódzkich. Wydatki na inwestycje dotyczące dróg wojewódzkich wyniosą ponad 477 mln zł.

 

Drogi oczywiście tradycyjnie zajmują największą pozycję w naszym budżecie. Warto jednak zwrócić uwagę, że o ponad 30 procent zwiększyliśmy w budżecie środki na ochronę zdrowia, która wymaga ciągłych  inwestycji, w tym wprowadzania nowych, nowoczesnych technik i technologii medycznych – mówił gospodarz województwa Władysław Ortyl.

 09_6
Rekordowo bo prawie 84 mln złotych zostanie przeznaczonych na ochronę zdrowia. Wśród inwestycji są między innymi modernizacja Oddziału Neurologii wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu o wartości 11 mln zł. Za 10 mln złotych kupiony zostanie robot chirurgiczny dla Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej. Kolejny robot trafi do Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, by służyć do operacji ortopedycznych.

Przebudowa pomieszczeń Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie zostanie wsparta kwotą 9 mln zł, a modernizacja kliniki ortopedii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie kwotą 8,7 mln złotych.

Wśród inwestycji drogowych, które realizowane będą w 2022 roku są rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w Rzeszowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką 869  a drogą krajową 9 w Jasionce za ponad 68 mln zł, przebudowa DW  895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk o wartości ponad 50 mln zł oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej 872 na odcinku od skrzyżowania z krajową 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z drogą krajową 77 w Nisku za ponad 46 mln zł.

Na inwestycje kolejowe przeznaczonych zostało prawie 80 mln złotych, a kultura zostanie wsparta kwotą 16,8 mln zł, wśród których 6,2 mln złotych to środki na utworzenie Podkarpackiego Centrum Nauki, a 1,3 mln złotych zainwestowanych zostanie w Podziemną Trasę Turystyczną w Przemyślu.

W budżecie województwa zapisanych zostało także 25 mln złotych na dotacje dla innych samorządów z terenu województwa podkarpackiego oraz dotacje na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, tj. dotacje na inwestycje Policji, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i  Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1,1 mln zł.

03_14
W czasie grudniowego sejmiku radni zajmowali się nie tylko przyszłorocznym budżetem. Przyjęli także uchwałę w sprawie uchwalenia „Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2024” oraz „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022”.

Radni zdecydowali także o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego lub dokumentu równoważnego dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Gorlice – Jasło”, którego celem jest usprawnienie połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy tymi liniami. Dotacja wynieść ma niespełna pół miliona złotych.

Ostatnie posiedzenie sejmiku w 2021 roku stało się także okazją do przekazania noworocznych życzeń, które radnym województwa złożyli przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz oraz marszałek województwa Władysław Ortyl.

źródło: UMWP


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

KONFEDERACJA Jakub KULESZA, Piotr CZAK-ŻUKOWSKI, Tomasz GRABARCZYK: Najdroższe Boże Narodzenie stulecia

tvPolska


29-12-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)