REKLAMA

Bezrobocie, wynagrodzenie, mieszkania – Podkarpacie w liczbach

Jak wygląda sytuacja związana z bezrobociem, wynagrodzeniem i liczbą mieszkań oddanych do użytku? Poniżej garść danych od rzeszowskiego Urzędu Statystycznego.

crosswalk-2404427_1920

Foto: Archiwum Rzeszów24.pl

W końcu września br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 79,6 tys. osób i była niższa o 1,6 tys. osób (o 2,0%), niż w poprzednim miesiącu i o 10,7 tys. osób (o 11,9%) niższa, niż we wrześniu ub. roku. Kobiety stanowiły 56,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 55,0%).

We wrześniu br. w urzędach pracy zarejestrowano 10,3 tys. osób bezrobotnych, tj. o 8,9% więcej, niż przed miesiącem, a o 18,2% mniej, niż przed rokiem. Udział osób rejestrujących się po raz kolejny w nowo zarejestrowanych ogółem obniżył się w stosunku do września ub. roku (o 0,2 p. proc. do 76,9%). Obniżył się także udział osób bez doświadczenia zawodowego (o 2,6 p. proc. do 29,9%), absolwentów (o 0,5 p. proc. do 17,0%) oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (o 0,2 p. proc. do 3,0%). Stopa napływu bezrobotnych do urzędów pracy (stosunek nowo zarejestrowanych do liczby aktywnych zawodowo) wyniosła 1,1%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu br. ukształtowało się na poziomie 3997,44 zł i było o 6,1% wyższe, niż we wrześniu 2017 r. (przed rokiem wzrosło o 7,1%). W porównaniu z sierpniem br. płace zmniejszyły się o 1,3%. W Polsce przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 4771,86 zł i wzrosło w odniesieniu do września 2017 r. (o 6,7%), a zmniejszyło się w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 0,6%).

W odniesieniu do września ub. roku wzrost płac wystąpił niemal we wszystkich badanych sekcjach. Najwyższy wzrost wynagrodzeń odnotowano w budownictwie oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (po 11,2%). Wynagrodzenie wzrosło także w przetwórstwie przemysłowym (o 7,2%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 6,6%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 5,9%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 4,8%) oraz w administrowaniu i działalności wspierającej (o 4,7%). Płace zmniejszyły się w czterech sekcjach, w tym działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 3,8%).

We wrześniu 2018 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania (o 5,1%) oraz mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 99,5%). Spadła natomiast liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 19,4%). Według wstępnych danych, we wrześniu 2018 r. przekazano do użytkowania 676 mieszkań o łącznej powierzchni 68,4 tys. m2. Liczba nowo wybudowanych mieszkań, w porównaniu z wrześniem ub. roku, wzrosła o 33 lokale. W budownictwie indywidualnym przekazano 363 mieszkania (o 21 mniej niż przed rokiem), a w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem 313 mieszkań (o 75 więcej niż we wrześniu ub. roku).

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30-10-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)