REKLAMA

Badania geotechniczne – dlaczego warto je zrobić?

Geotechnika to nauka zajmująca się budową i właściwościami gruntu. Badania wykonuje się metodami geoelektrycznymi (elektrooporowymi) i geofizycznymi. Dane uzyskane w wyniku badań mają szerokie zastosowanie i są niezbędne podczas projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych. Badania gruntu może uchronić nas przed błędami, które grożą zawilgoceniem piwnic czy najniżej położonych części budynku, osuwaniem się budynku, a nawet katastrofą budowlaną. Badania geotechniczne są również bardzo potrzebne, kiedy planujemy budowę studni głębinowej. Jeżeli mamy trudności z ustaleniem, jakie warunki panują na działce, wykonajmy badania geotechniczne. W tym celu należy sprowadzić wykwalifikowaną firmę wykonującą badania geologiczne.

 

Badania geoelektryczne – co to jest?

 

Metoda geoelektryczna oparta jest na zjawisku różnego przewodnictwa prądu elektrycznego gruntu. Różne przewodnictwo wynika z składu i struktury gruntu. Sondowania elektrooporowe (SGE) są nieinwazyjne. Metoda ta ma zastosowanie przy rozpoznawaniu złóż kruszywa i metali, stosowana jest w poszukiwaniu wody i badaniu rozchodzenia się zanieczyszczeń. Skały nasiąknięte wodą wykazują mniejszą oporność niż skały suche. Zanieczyszczona woda np. w wyniku bliskiego położenia od wysypiska śmieci posiada mniejszą oporność niż woda czysta.

 

Badania geofizyczne – co to jest?

 

Badania geofizyczne dostarczają informacji na temat ogólnej budowy geologicznej gruntu oraz warunków hydrogeologicznych. Badania geofizyczne znajdują zastosowanie na każdym etapie rozpoznania podłoża, na którym planowana jest inwestycja. Określają one głównie rodzaj podłoża, stopień skomplikowania budowy geologicznej, wytrzymałość podłoża, występowanie i zasięg złóż kruszyw.

Badania geoelektryczne i badania geofizyczne pozwalają na stworzenie dokumentacji geotechnicznej.

 

Co zawiera dokumentacja geotechniczna?

 

Składa się z dwóch części – opisowej i graficznej. Na część graficzną składają się na mapki z określonymi miejscami odwiertów i przekrojami geotechnicznymi.

  • dane na temat rodzajów gruntów występujących w podłożu, ich wzajemnego ułożenia i parametrów geotechnicznych,
  • określa nośność gruntów,
  • informacje dotyczące głębokości występowania wód gruntowych i ich wpływ na posadowienia budynku oraz realizację robót ziemnych,
  • wnioski i zalecenia wynikające z wykonanych badań dotyczące posadowienia budynku, a także ewentualne sposoby zabezpieczenia go przed wodą.

 

Jak prowadzi się badania geotechniczne?

 

Badania geotechniczne są najbardziej miarodajne, gdy można określić usytuowanie i zarys przyszłego budynku czy studni. Wtedy geotechnik wykonuje odwierty dokładnie w miejscu planowanej inwestycji. Większa ilość odwiertów to większa dokładność badania. Wybierając firmę wykonującą badania geologiczne gruntu, należy wcześniej sprawdzić ile odwiertów firma wykona. Za konieczne minimum uważa się trzy odwierty.

Koszt odwiertów waha się między 100 zł do 150 zł/m zależnie od części kraju i firmy wykonującej badania geologiczne. W sumie koszt trzech odwiertów głębokości ok. 5 m to wydatek rzędu 1000 -1500 zł. Cena ta obejmuje koszty dokumentacji geotechnicznej. Niekiedy badania trzeba powtórzyć, by skontrolować zmiany poziomu wód gruntowych w ciągu roku. Badania trwają do dwóch godzin. Na dokumentację czeka średnio się od tygodnia do dwóch. Dokumentacja składa się z trzech egzemplarzy badań. Dobre firmy wykonujące badania geologiczne udostępniają również wersję elektroniczną dokumentacji geotechnicznej. Dołączanie dokumentacji geotechnicznej do wniosku o pozwolenie na budowę nie jest obowiązkowe, ale dla swojego bezpieczeństwa warto zadać sobie trud jej wykonania.

Artykuł sponsorowany

20-03-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

badania-geotechniczne-dlaczego-warto-je-zrobic