REKLAMA

Architekt miejski w Rzeszowie. Specjaliści wypracowali założenia

RZESZÓW / PODKARPACIE. Zakończyły się prace zespołu doradczego, który miał wypracować założenia dotyczące powołania oraz sposobu działania w strukturach urzędu Architekta Miejskiego Rzeszowa.

city-3669040_960_720_3

Foto: pixabay.com

 

Tak jak zapowiadałem w pierwszych dniach, kiedy objąłem funkcję prezydenta Rzeszowa, zostały wypracowane ramy dotyczące powołania Architekta Miejskiego, to jaką rolę ma pełnić w strukturach urzędu i jakie ma być jego umocowanie prawne. Teraz wytyczne wypracowane przez zespół przekażę nowemu prezydentowi – tłumaczy pełniący funkcje prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak.

 

W skład ośmioosobowego zespołu weszli przedstawiciele środowiska architektów, wykładowca z Politechniki Rzeszowskiej, a także pracownicy urzędu miasta.

Rola Architekta Miejskiego nie jest uregulowana w polskim systemie prawnym, brakuje dokładnych wytycznych w tym zakresie, dlatego zespół miał wypracować ramy prawne dla funkcjonowania Architekta Miejskiego przy jednoczesnym uwzględnieniu wewnętrznych regulacji urzędu miasta – wyjaśnia Alicja Trzyna, przewodnicząca zespołu, jednocześnie dyrektor Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UM Rzeszowa.

Te wewnętrzne regulacje, w oparciu o które Architekt Miejski będzie działał to:

 • Statut Miasta Rzeszowa,
 • Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa,
 • Regulamin organizacyjny Biura Rozwoju Miasta w Rzeszowie,
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Rzeszowa.

 

Opracowując założenia dotyczące kompetencji Architekta Miejskiego, zespół przeanalizował rozwiązania stosowane w tym zakresie w innych miastach w kraju, w tym między innymi w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie.

Specjaliści pracujący w zespole przyjęli, że ze względu na wyzwania związane z rozwojem Rzeszowa w zakresie polityki przestrzennej, konieczne jest zapewnienie Architektowi Miejskiemu silnej pozycji w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta.

Zespół specjalistów uznał, że osoba, która będzie Architektem Miejskim, musi mieć możliwość realnej koordynacji wszystkich działań związanych z polityką przestrzenną w Rzeszowie. A będzie to możliwe wówczas, gdy będzie miała nadzór nad kluczowymi dla polityki przestrzennej komórkami organizacyjnymi urzędu oraz podległymi mu jednostkami – mówi prezydent Marek Bajdak.

 

Takie rozwiązanie zapewniłoby:

 • spójność planowania działań dotyczących miejskiej przestrzeni na poszczególnych poziomach szczegółowości czyli na poziomie studium, miejscowego planu zagospodarowania, warunków zabudowy.
 • lepszy przepływ informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces planowania i wydawania decyzji administracyjnych,
 • realny wpływ Architekta Miejskiego na założenia jak i wdrażanie polityki przestrzennej w mieście.

Podczas prac zespołu ważną kwestią było wypracowanie sposobu powoływania Miejskiego Architekta i zapewnienia mu możliwie dużej niezależności merytorycznej, przy wysokich kompetencjach zawodowych.

 

Dlatego też członkowie zespołu przyjęli, że Architekt Miejski powinien być zatrudniany w drodze konkursu, a główne warunki, jakie powinien spełniać to:

 • znaczące doświadczenie zawodowe architektoniczne i urbanistyczne,
 • autorytet w środowisku zawodowym,
 • rekomendacja środowiska zawodowego Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Stowarzyszenia Architektów RP o. Rzeszów,
 • umiejętność pracy z ludźmi, komunikatywność.

Wdrożenie rozwiązań przedstawionych w opinii zespołu doradczego do spraw wypracowania stanowiska dotyczącego powołania Architekta Miejskiego w Rzeszowie wymaga zmian w regulacjach wewnętrznych. Dotyczą one głównie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa oraz regulaminu organizacyjnego Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa.

 

Skład zespołu:

 1. dr Alicja Trzyna – Dyrektor Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UM Rzeszowa – przewodniczący zespołu;
 2. Maciej Trybus – Architekt, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Rzeszów;
 3. Piotr Rzeźwicki – Architekt, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Rzeszów;
 4. dr hab. Jacek Strojny – Profesor Politechniki Rzeszowskiej;
 5. Renata Święcińska – Architekt, Przewodnicząca Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów;
 6. dr Adam Podhalański – Architekt, Inspektor zatrudniony w Wydziale Architektury UM Rzeszowa;
 7. Andrzej Piwko – Inspektor, zatrudniony w Wydziale Architektury UM Rzeszowa;
 8. Barbara Pujdak – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa.

 

Źródło: Urząd Miasta Rzeszowa

 

17-06-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)