REKLAMA

Aktywność ekonomiczna ludności na Podkarpaciu

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie podkarpackim, w II kwartale 2018 roku, ludność aktywna zawodowo zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, jak i w ujęciu kwartalnym. Spadło równiez bezrobocie.

Gjt3-3oD_400x400_1

Foto: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Wyniki uzyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie podkarpackim w II kwartale 2018 roku wskazują, że w porównaniu z II kwartałem 2017 roku zanotowano spadek aktywności zawodowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu się udziału osób pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej oraz spadku liczby bezrobotnych. Zwiększyła się zbiorowość biernych zawodowo. Stopa bezrobocia obniżyła się. Zwiększyło się obciążenie osób pracujących osobami niepracującymi oraz zwiększył się udział osób poszukujących pracy dłużej niż rok w ogólnej liczbie bezrobotnych.

Wydłużył się przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne. W porównaniu z I kwartałem 2018 roku zaobserwowano zmniejszenie się zarówno populacji aktywnych zawodowo, jak i zbiorowości pracujących, a także spadek liczby bezrobotnych. Zwiększyła się liczba biernych zawodowo. Obniżył się wskaźnik zatrudnienia oraz spadła stopa bezrobocia.

Zbiorowość aktywnych zawodowo, którą tworzą pracujący oraz bezrobotni w województwie podkarpackim w II kwartale 2018 roku liczyła 887 tys. osób i zmniejszyła się o 3,5% w odniesieniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku i o 0,6% w stosunku do I kwartału 2018 roku. Większość w tej grupie stanowili mieszkańcy wsi (58,7%) oraz mężczyźni (55,9%). W Polsce liczba aktywnych zawodowo (na podstawie BAEL) w analizowanym kwartale 2018 roku wyniosła 17182 tys. osób i zmniejszyła się o 1,0% w skali roku, a zwiększyła się o 0,8% w ujęciu kwartalnym.

Najwyższym poziomem aktywności zawodowej charakteryzowały się osoby w wieku 35-44 lata, dla których współczynnik wyniósł 85,7%. Najniższą aktywnością zawodową cechowały się osoby w wieku 55 lat i więcej. Dla tej grupy współczynnik kształtował się na poziomie 24,1%.

Najliczniejszą grupę zawodową pracujących w II kwartale 2018 roku tworzyli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (17,7% wszystkich pracujących) oraz specjaliści (16,8%). Rozpatrując strukturę pracujących według zawodów na podstawie kryterium płci w omawianym okresie przeważającą grupę wśród populacji mężczyzn tworzyli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, którzy stanowili 26,7% zbiorowości pracujących oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – 17,2%. Wśród kobiet w II kwartale 2018 roku przeważały dwie grupy zawodów: specjaliści (24,2%) oraz pracownicy usług i sprzedawcy (22,0%).

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29-09-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.