REKLAMA

8 mln złotych na Kapitał Ludzki

RZESZÓW/PODKARPACIE. 8 milionów złotych przeznaczył Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektów obejmujących działania outplacmentowe oraz ukierunkowane na uzyskanie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, a także projekty szkoleniowo-doradcze kierowane do regionalnych przedsiębiorstw zmieniających profil swojej działalności.

kapital

 

ZDJ.: sxc.hu

Od ponad sześciu lat Program Operacyjny Kapitał Ludzki wdrażany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie skutecznie wspiera podkarpackie przedsiębiorstwa i ich kadry. Wspieramy przedsiębiorców zarówno, tych którzy ze względu na sytuację ekonomiczną muszą podjąć działania zmierzające do ograniczenia zatrudnienia, jak i tych którzy restrukturyzują swoje przedsiębiorstwa, a przez to muszą dostosować kwalifikacje i umiejętności swoich pracowników do nowych potrzeb. Na wsparcie mogą liczyć również firmy, które ze względu na przechodzące procesy zmian muszą dostosować profil swojej działalności do aktualnych potrzebpodkreśla Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Ogłoszony konkurs jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców i rynku pracy. W ramach konkursu do dofinansowania mogą zostać przyjęte trzy typy projektów. Pierwszy winien obejmować wsparcie na rzecz uczestników obejmujące m.in.: szkolenia, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, staże i praktyki, subsydiowane zatrudnienie, bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, jednorazowy dodatek relokacyjny  wysokości 5 tys. zł oraz studia podyplomowe.

W ramach drugiego typu projektów wsparcie na przekwalifikowanie zawodowe pracowników firmy będą mogli uzyskać przedsiębiorcy Podkarpacia przechodzący procesy restrukturyzacyjne.

Natomiast w trzecim typie do dofinansowania zostaną przyjęte projekty obejmujące  wsparcie szkoleniowo-doradcze ukierunkowane na wspomaganie procesów zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

W ramach ogłoszonego konkursu projekty mogą składać wszystkie podmioty m.in. firmy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe – spełniające kryteria dostępu określone w dokumentacji konkursowej.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie oraz oddziałach zamiejscowych WUP w Tarnobrzegu, Krośnie i Przemyślu. Termin zamknięcia naboru projektów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego konkursu będzie można uzyskać               31 lipca 2014 r. podczas spotkania informacyjnego, które odbędzie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 9a.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.pokl.wup-rzeszow.pl w zakładce aktualności.

30-07-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

8-mln-zlotych-na-kapital-ludzki