REKLAMA

32 mln zł dla Podkarpacia na poprawę bezpieczeństwa pieszych

RZESZÓW / PODKARPACIE. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zarządcy dróg powiatowych i gminnych będą mogli ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych w obszarze przejść dla pieszych. Na ten cel dla województwa podkarpackiego przeznaczono 32 miliony złotych.

wgaWsYxv4X

Foto: Kacper Ciuba / Archiwum Rzeszów24.pl

W poniedziałek 15 marca, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ogłoszono nabór wniosków na zadania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że działania polegające na poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym są priorytetem dla rządu.

Dbałość o bezpieczeństwo w ruchu drogowym i skuteczne realizowanie tego działania wymaga pracy na wielu płaszczyznach – prawnej, infrastrukturalnej, a także edukacji i wzmacniania świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego – mówił sekretarz stanu Rafał Weber.

IMG_0020-1200x800

Foto: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Wiceminister skupił się m. in. na nowych przepisach drogowych, które wchodzą w życie od 1 czerwca br. Odniósł się także do realizowanych w ramach prac resortu programów i inwestycji.

Mamy przyjemność ogłosić kolejne narzędzie, które będzie wspierało tym razem  zarządców samorządowych w poprawie wrażliwych miejsc, które wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Na dofinansowanie zadań przeznaczono ponad pół miliarda zł. Chcemy przekazać te środki do jednostek samorządu terytorialnego po to, aby służyły zwiększeniu bezpieczeństwa i poprawie jakości przejść dla pieszych – mówił wiceminister.

 

Dla województwa podkarpackiego, ze środków uruchomionych w ramach  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przeznaczono 32 miliony złotych.

Jak poinformowała wojewoda, kwota do dyspozycji podkarpackich samorządów została podzielona po połowie – po około 16 milionów złotych dla gmin i powiatów.

IMG_0042-1200x800

Foto: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Nabór został ogłoszony dzisiaj i będziemy oczekiwać na wnioski jednostek samorządu terytorialnego przez kolejnych 30 dni. Kwota na dofinansowanie pojedynczego zadania nie będzie mogła przekroczyć 200 tys. zł. Zapraszam serdecznie do korzystania z programu. Wierzymy, że podobnie jak wszystkie inne dotychczasowe programy, które wdrażało Ministerstwo Infrastruktury, ten również spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony naszych samorządowców – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

W konferencji prasowej uczestniczył również dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Krzysztof Sopel, który przedstawił wymogi formalne naboru.

 

Zakres przedmiotowy wniosku

Wnioski o dofinansowanie można składać na zadania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości.

Zadania dotyczyć mogą zarówno przejść dla pieszych na skrzyżowaniach na drogach publicznych, jak i na odcinkach dróg publicznych pomiędzy skrzyżowaniami, oraz przejazdów dla rowerzystów połączonych  z lub zlokalizowanych bezpośrednio przy ww. przejściach dla pieszych.

Przez obszar oddziaływania przejścia dla pieszych rozumie się sumę obszarów przejścia dla pieszych i stref oczekiwania dla pieszych (w tym azyli), a także obszarów dojść do przejścia dla pieszych i odcinków drogi po obu stronach tego przejścia – o długościach nie większych niż 100 metrów.

 

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?

Wnioski mogą składać ustawowi zarządcy dróg zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Dofinansowaniem nie mogą zostać objęte zadania na drogach publicznych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

 

Termin składania wniosków

30 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia o naborze.

Data wpływu liczona jest jako data dostarczenia wniosku do Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego lub w przypadku dostarczenia pocztą – data stempla kancelarii ogólnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski złożone po terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

Termin realizacji zadania

Nabór wniosków dotyczy zadań, których realizacja rozpocznie się w 2021 roku. Przewidywany czas realizacji wynosi do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zadania (zadania roczne).

W ramach dofinansowania możliwa będzie refundacja wydatków już poniesionych w związku z realizacją zadania począwszy od stycznia 2021 roku.

 

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

15-03-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)