REKLAMA

21. Inauguracja Roku Akademickiego w rzeszowskiej WSIiZ (ZDJĘCIA)

RZESZÓW / PODKARPACIE. 21. uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 odbyła się 4 października w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej. Dwudziestu sześciu przedstawicieli braci studenckiej ze wszystkich wydziałów uczelni złożyło ślubowanie w obecności dyplomatów, naukowców, ludzi kultury, biznesu, polityków, wykładowców oraz studentów starszych roczników.2

Szkoła, a w szczególności szkoła wyższa, jest powołana nie tylko do uprawiania dydaktyki, nauki, ale nade wszystko, do uczenia krytycznego myślenia, krytycznego oglądu rzeczywistości. To bowiem nauka poprzez stawianie pytań, intelektualne dociekanie, zadziwianie się nad światem, czyni człowieka bardziej wolnym. A wolność – dobrze pojęta – jest czynnikiem konstytuującym nasze człowieczeństwo. To nauka uprawiana na uczelni wprowadza ład, harmonię, dyscyplinę myśli i nie można jej uprawiać w sposób dowolny na zasadzie „widzi mi się” – powiedział Rektor WSIiZ, dr Wergiliusz Gołąbek.

W ciągu 21 lat mury uczelni opuściło ponad 40 tys. absolwentów studiów licencjackich i magisterskich. W najbliższych latach dołączą do nich kolejne tysiące absolwentów WSIiZ, bo wyniki tegorocznej rekrutacji pokazują, że niż demograficzny nie wpływa znacząco na liczbę tych, którzy wybierają studia w rzeszowskiej WSIiZ. Rekrutacja studentów z Polski jest na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym. Uczelnia odnotowała 9 % wzrost na studiach I stopnia. Tak dobry wynik jest niewątpliwie efektem zainteresowania studiami niestacjonarnymi. W tym roku zrekrutowano o 15% więcej studentów na studia niestacjonarne. Studia stacjonarne zaś utrzymały poziom ubiegłoroczny. WSIiZ notuje spadek rekrutacji studentów z Ukrainy. Natomiast warto podkreślić kolejną dobrą rekrutację na studia anglojęzyczne. Dalekowschodnia Azja to priorytetowy obszar pozyskiwania kandydatów na studia w najbliższych latach.

3

– Obecnie w WSIiZ kształci się blisko 7 tys. studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, w tym 1600 z zagranicy. Kształcenie realizowane jest na 4 wydziałach i 18 kierunkach studiów polsko i angielskojęzycznych. W roku bieżącym studia rozpocznie w trybie klasycznym 1900 osób, na studiach podyplomowych 850 osób, w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym 86 osób, a w Akademii 50+ 260 osób. Nowy rok akademicki rozpocznie u nas prawie 3100 nowych osób. – podkreślił Rektor.

Nowy rok akademicki jest szczególny dla WSIiZ, gdyż zmieniona została struktura organizacyjna Uczelni, wprowadzono stanowisko Prezydenta, którym został dotychczasowy Rektor prof. Tadeusz Pomianek. Nowym Rektorem Uczelni został pełniący obowiązki pierwszego zastępcy Rektora i Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy, dr Wergiliusz Gołąbek. Zmiany w strukturze mają zwiększyć efektywność w funkcjonowaniu uczelni i są wzorowane na rozwiązaniach anglosaskich. Po wystąpieniu Rektora WSIiZ zaprezentowano film przedstawiający dokonania i rozwój uczelni w minionym roku akademickim. Wspomniano w nim m.in. o uruchomieniu nowych kierunków studiów, jak np. Gospodarka i administracja publiczna, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa oraz Psychologia w zarządzaniu, a także o ważnych wydarzeniach towarzyszących obchodom 20-lecia uczelni. WSIiZ to jedna z najlepszych niepublicznych szkół wyższych w kraju. Do czołówki zaliczana jest np. w globalnym rankingu uniwersytetów U-Multirank. Wysoko oceniają uczelnię również sami studenci – dowodem na to są m.in. wyniki badania międzynarodowej organizacji Universum ze Sztokholmu.

Ceremonię immatrykulacji poprowadził Prorektor WSIiZ ds. Nauczania, dr Andrzej Rozmus. Podczas uroczystości studenci pierwszego roku odebrali z rąk władz uczelni swoje legitymacje.
Po „Gaudeamus Igitur” w wykonaniu uczelnianego chóru „Vox Coelestis”, Rektor dr Gołąbek oficjalnie rozpoczął rok akademicki 2016/2017. Nie zapomniano o sukcesach naukowców oraz studentów WSIiZ.
Od początku istnienia uczelnia stawia na rozwój naukowy pracowników. Na przestrzeni 20 lat funkcjonowania możemy cieszyć się 84 doktoratami oraz 19 habilitacjami obronionymi przez naszych pracowników. W minionym roku trzech naszych pracowników uzyskało tytuł doktora tj. dr Beata Antosiewicz, dr Agnieszka Gernand oraz dr Konrad Szychowski.

1

Studenci i absolwenci WSIiZ w roku akademickim 2015/2016 mogli pochwalić się licznymi sukcesami, do których można zaliczyć m.in. wysokie lokaty w ogólnopolskich konkursach czy przyznanie pięciu prestiżowych stypendiów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe. Studentom, którzy w poprzednim roku akademickim wyróżniali się swoją wyjątkową aktywnością i osiągnięciami wręczono specjalne nagrody, które zostały przyznane w ramach Plebiscytu Student Roku 2016. Laureatem w kategorii Innowator został Jakub Jońca, zaś w kategorii Lider – Dominik Ciurko. Student Dawid Burczyk otrzymał nagrodę w kategorii Społecznik, Przemysław Niepokój-Hepnar w kategorii Artysta, Karolina Palimąka w kategorii Naukowiec oraz Kinga Bednarz w kategorii WSIiZ TAK-owiec WSIiZ na TAK.

Nagrodę specjalną Plebiscytu w kategorii Artysta otrzymał Chór WSIiZ Vox Coeltestis. Chór ten działa od 1999 roku i był wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych festiwalach muzyki chóralnej za interpretacje dzieł muzycznych i wysoki poziom artystyczny wykonywanych utworów. Podczas uroczystej inauguracji wręczono również nominację członkom konwentu II kadencji 2016-2020. Jest to organ opiniodawczo-doradczy Rektora i zasiadają w nim przedstawiciele podkarpackich firm oraz instytucji współpracujących z WSIiZ.

Tegoroczny wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Stanisław Waltoś, Profesor Honorowy WSIiZ, wybitny prawnik, specjalista w zakresie historii prawa i postępowania karnego. W wykładzie pod tytułem, O trudnej naprawie „Rzeczypospolitej uczonych” prof. Waltoś przedstawił stan polskiej nauki i zaproponował koncepcje jej uzdrowienia.

Listy gratulacyjne z okazji nowego roku akademickiego WSIiZ, przesłali m.in. Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP, Jarosław Gowin – Wicepremier Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Arkadiusz Bobko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Vasyl Pavlyuk – Konsul Generowany Ukrainy w Lublinie, Elżbieta Łukacijewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego, a także Wojciech Buczak – Poseł na Sejm RP.

4

 

 

05-10-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Poprzedni artykuł:
«
Następny artykuł:
»Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

21-inauguracja-roku-akademickiego-w-rzeszowskiej-wsiiz-00e6mk