REKLAMA

POWIAT RZESZOWSKI : 20 mln zł na remont zespołu pałacowego w Tyczynie

POWIAT RZESZOWSKI. Trwa rozbudowa pałacu w Tyczynie, który aktualnie jest siedzibą Zespołu Szkół w Tyczynie. Realizowane jest tam zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oficyny oraz budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Tyczynie”, które prowadzi Powiat Rzeszowski, bo to właśnie władze powiatu zajmują się obiektem.

W przebudowanej i rozbudowanej oficynie powstanie internat, w którym będzie łącznie 15 pokoi z łazienkami, przeznaczonych dla 31 uczniów oraz jednego wychowawcy. Zostanie również wybudowana sala gimnastyczna o wymiarach boiska 12 m x 24 m. Będzie też zaplecze sportowe z dwoma zespołami szatniowymi, pokój nauczyciela wychowania fizycznego. Powstanie również terenowa scena widowiskowa z kaskadowo opadającą widownią oraz ciągi pieszo – jezdne i parkingi.

Pałac hrabiego Ludwika Wodzickiego – powstańca styczniowego – ma dla nas wielką wartość. Staramy się utrzymywać go w jak najlepszym stanie, by był perełką architektoniczną ale też oświatową. Dzięki pozyskaniu środków unijnych przeprowadziliśmy jego częściową renowację. Aktualnie realizujemy tu zadanie polegające na przebudowie oficyny wraz z budową łącznika, by budynki te mogły spełniać rolę internatu. Będzie też sala gimnastyczna i scena widowiskowa – mówi Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

Całkowita wartość inwestycji to około 20 mln zł. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta w dniu 07.12.2021 r. na kwotę blisko 19 mln zł
 Na chwilę obecną, na realizację tej inwestycji została wydatkowana kwota około 6,1 mln zł – m.in. przeprowadzone zostały badania archeologiczne, wykonano skaning laserowy odkrytych reliktów oraz ich dokumentację przestrzenną. W ramach dotychczasowych prac wykonano roboty konstrukcyjne w oficynie, zamontowano więźbę dachową z przykryciem dachówką oraz rozpoczęto prace budowlane i instalacyjne wewnątrz budynku.

Wykonane zostały również roboty konstrukcyjne związane z budową dwukondygnacyjnego budynku łącznika oraz sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo – socjalnym.
Zamontowano więźbę dachową na budynkach, w tym konstrukcję z drewna klejonego nad salą gimnastyczną, trwają roboty związane z pokryciem dachu blachodachówką. Rozpoczęte zostały prace budowlane i instalacyjne wewnątrz budynku.

Rozpoczęto również prace związane z zagospodarowaniem terenu. Trwają prace przy budowie sceny zewnętrznej z widownią plenerową
Wykonana została część infrastruktury, takiej jak sieć wodociągowa czy kanalizacja tłoczna. Na część inwestycji związanej z budową sali gimnastycznej Powiat Rzeszowski uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w kwocie 2 630 700 zł. Na przebudowę oficyny i budowę łącznika Powiat Rzeszowski pozyskał środki z Rezerwy celowej Budżetu Państwa w kwocie 5 145 315 zł.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie


03-04-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)