REKLAMA

14 mln zł na prace badawcze podkarpackich uczelni

RZESZÓW / PODKARPACIE. Ruszył kolejny nabór wniosków do Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji na prace badawcze podkarpackich jednostek naukowych. Łączna pula środków do rozdysponowania wynosi 14 milionów złotych.

III nabór

 

Kwota pojedynczego grantu mieści się w przedziale od 50 000 do 500 000 zł. O dofinansowanie mogą wnioskować zespoły naukowe, których Liderzy zatrudnieni są na umowę o pracę w uczelniach będących Partnerami projektu PCI: Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytecie Rzeszowskim, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz na pozostałych podkarpackich Uczelniach spełniających wymogi Regulaminu konkursu.

To już trzeci nabór wniosków do Programu grantowego PCI. W dwóch poprzednich edycjach przyznano łącznie 13,99 mln zł na realizację 88 projektów.

Dotychczas otrzymane granty umożliwiły zespołom naukowym opracowanie innowacyjnych technologii poprzez sfinansowanie wyposażenia, urządzeń oraz surowców niezbędnych do realizacji prac. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się także wynajem aparatury badawczo-naukowej, wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu oraz sfinansowanie kosztu ochrony patentowej lub innego zabezpieczenia praw własności intelektualnej.

 

Chcąc zwiększyć zasięg Programu i jego pozytywny wpływ na rozwój innowacji w regionie, PCI wprowadziło możliwość ubiegania się o granty przez wszystkie podkarpackie uczelnie prowadzące działalność naukową.

Efekty poprzednich dwóch naborów (do których wpłynęło łącznie 244 projekty, a 88 najlepszych uzyskało granty wynoszące w sumie 13,99 mln zł) skłoniły nas do włączenia do trzeciego naboru kilku istotnych nowości – mówi Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii w PCI.

Dodaliśmy kryteria premiujące “projekty kierunkowe” (wpisujące się w światowe trendy, a zarazem kierunki technologiczne najistotniejsze dla rozwoju Podkarpacia), “projekty multidyscyplinarne” (łączące badania z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych) oraz “projekty międzyuczelniane” (angażujące naukowców z różnych uczelni). Zasady naboru konsultowaliśmy z władzami i przedstawicielami uczelni partnerskich PCI oraz Komitetu Alokacji Zasobów. Bardzo istotne są dla nas głosy płynące ze środowiska naukowego, dlatego też w maju br. przeprowadziliśmy badanie ankietowe pn. „Innowacyjne Podkarpacie 2030. Kierunki rozwoju dla nauki i gospodarki” w którym wzięło udział 177 naukowców z 9 podkarpackich uczelni. Zebrane w ten sposób opinie miały realny wpływ na konkurs – posłużyły do ustalenia katalogu kierunków premiowanych. Pula środków w III naborze to aż 14 mln zł, a pojedynczy grant może wynieść 500 tys. zł (poprzednio było to 200 tys. zł) – jesteśmy przekonani, że środki te pozwolą na dofinansowanie wielu ciekawych projektów B+R istotnych zarówno dla rozwoju potencjału naukowców, uczelni jak i całego regionu – podkreśla Krzysztof Borowicz.

Podkarpackie Centrum Innowacji poza finansowaniem kosztów realizacji prac badawczo-rozwojowych wspiera proces komercjalizacji stworzonych rozwiązań technologicznych, a także prowadzi działania doradcze i szkoleniowe. 

 

Wszystkie informacje na temat trzeciego naboru, regulamin i dostęp do systemu on-line służącego do składania wniosków znajduje się na stronie internetowej: https://projekty.pcinn.org/konkurs-br-n3.

Termin składania wniosków za pośrednictwem systemu on-line mija 11 sierpnia br. o godz. 23:59. Dla zespołów naukowych zainteresowanych aplikowaniem w ramach konkursu, zorganizowane zostanie szkolenie. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną udostępnione w ciągu najbliższych dni. 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Źródło: Podkarpackie Centrum Innowacji / mat. prasowe

 

26-06-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)