Przez tydzień policja będzie udzielać darmowych porad.

RZESZÓW. W przyszły poniedziałek 24 lutego 2014 rozpocznie się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Przez cały tydzień wyznaczeni policjanci będą pełnić dyżury służąc pomocą osobom potrzebującym porady prawnej. Zainteresowani będą mogli uzyskać poradę w komisariatach Policji na terenie całego powiatu oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy ul. Leszczyńskiego 3, gdzie dyżurować będą obok policjantów specjaliści z innych instytucji.

328647588

Ochrona praw ofiar przestępstw i pomoc pokrzywdzonym to ważne zadanie policyjnej służby. Zadanie realizowane przez tych, którzy bardzo często jako pierwsi mają kontakt z pokrzywdzonymi. Podstawowym celem prowadzonych działań jest informowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym, a także o podmiotach, które mogą im udzielić pomocy i wsparcia. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania w całym kraju udzielać będą bezpłatnych informacji o przysługujących pokrzywdzonym uprawnieniach. W tym roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbędzie się w dniach 24 lutego – 1 marca.

Zarówno w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie, jak i w podległych jej komisariatach działających na terenie powiatu rzeszowskiego przez cały tydzień będzie można uzyskać pomoc prawną od dyżurujących policjantów. W jednostkach tych, w punktach przyjęć interesantów będą umieszczone informacje dotyczące zorganizowanych dyżurów.

W siedzibie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie przy ulicy Leszczyńskiego 3 dyżurować będą obok policjantów, specjaliści z innych instytucji m. in. prawnicy, kuratorzy sądowi, psychologowie.

KWP

Jeśli chcesz aby twój komentarz pojawił się natychmiast, skorzystaj z formularza Facebooka.

Napisz komentarz: