Znaczący dla Podkarpacia program tematem w Brukseli

RZESZÓW/ PODKARPACIE. 5.marca w Brukseli rozpoczęły się negocjacje Komisji Europejskiej i polskiego rządu odnośnie najlepszego zainwestowania środków europejskich na latach 2014-2020. Poruszono również kwestie związane z Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014 -2020, który jest kluczowy dla Podkarpacia.

Na spotkaniu nasz region reprezentowali marszałek Władysław Ortyl oraz zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Adam Hamryszczak. Negocjacje skupiły się głównie wokół Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014- 2020.

regionalny
ZDJ.:Samorząd Województwa Podkarpackiego

Poza tym rozmawiano również o uwagach do Umowy Partnerstwa skierowanych przez KE do MIR. Poruszone zostały również tematy dotyczące wsi, podjęto problematykę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na koniec pojawia się pytanie: na Polskę w latach 2014- 2020 w ramach polityki spójności przypada 82,5 mld euro, ile więc z tych pieniędzy dostanie Podkarpacie?

Jeśli chcesz aby twój komentarz pojawił się natychmiast, skorzystaj z formularza Facebooka.

Napisz komentarz: