Zmieniany personalne w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

RZESZÓW. Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 9.sierpnia 2013 r. odwołana została Rada Nadzorcza spółki w składzie:

Stanisław Duda, Kazimierz Nycz, Krzysztof Miąso, Mikołaj Dziągwa i Adam Zabłocki. Jednocześnie wybrano nową Radę Nadzorczą w skład, której weszli: ZBIGNIEW SIECZKOŚ, JANUSZ FUDAŁA, RYSZARD JUR, EUGENIUSZ BERNAT I ELŻBIETA JĘDRASIAK.

RARR

Nowa Rada Nadzorcza postanowiła odwołać dotychczasowy zarząd Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w składzie:
Krzysztof Kłak (prezes), Józef Twardowski i Tomasz Wojnar (wiceprezesi).

Rada Nadzorcza powołała nowe władze Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Nowym prezesem będzie ARTUR GRZESIK, a na nowych członków zarządu powołano GRZEGORZA WYSOCKIEGO I PIOTRA ZAWADĘ.

Tomasz Leyko
Departament Organizacyjny
Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie

Jeśli chcesz aby twój komentarz pojawił się natychmiast, skorzystaj z formularza Facebooka.

Napisz komentarz: