Wystawa „Parki narodowe i krajobrazowe w województwie podkarpackim”

RZESZÓW. Ekspozycję można zwiedzać od 1 lipca do 7 września 2015 r. w budynku WiMBP w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, w godzinach otwarcia biblioteki. Wstęp wolny!

Województwo podkarpackie należy do regionów wyjątkowo cennych pod względem wartości przyrodniczych. O jakości walorów przyrodniczo-krajobrazowych województwa świadczy istnienie wielu form ochrony przyrody, które łącznie zajmują powierzchnię 861.840,40 ha, co stanowi prawie 48% powierzchni całego województwa. Podkarpacie posiada 2 parki narodowe, 94 rezerwaty przyrody, 10 parków krajobrazowych, 13 obszarów chronionego krajobrazu, 1262 pomniki przyrody oraz setki ścieżek przyrodniczych.

Część obszarów chronionych w województwie objęta została ochroną w ramach światowych sieci obszarów chronionych. Unikatowe w skali europejskiej walory przyrodnicze Bieszczadów przyczyniły się do utworzenia na tym terenie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Powstał on w 1992 r. pod patronatem UNESCO w ramach programu „Man and Biosphere” („Człowiek i Biosfera”). Rezerwat obejmuje sąsiadujące ze sobą tereny w Polsce, na Słowacji i na Ukrainie. Po polskiej stronie w skład rezerwatu wchodzą: Bieszczadzki Park Narodowy i będące jego otuliną Parki Krajobrazowe – Ciśniańsko-Wetliński i Doliny Sanu.

W Podkarpackiem są dwa parki narodowe: bieszczadzki – trzeci co do wielkości w Polsce, oraz magurski. Obejmują obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Najważniejszym celem parków narodowych jest zachowanie różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych, a także odtworzenie zniekształconych siedlisk przyrodniczych: roślin, zwierząt i grzybów.

parki narodowe - plakat na stronę

W województwie podkarpackim ustanowiono również 10 parków krajobrazowych:

•    Jaśliski Park Krajobrazowy,

•    Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy,

•    Park Krajobrazowy Doliny Sanu,

•    Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy,

•    Park Krajobrazowy Gór Słonnych,

•    Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego,

•    Południoworoztoczański Park Krajobrazowy,

•    Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej,

•    Park Krajobrazowy Lasy Janowskie,

•    Park Krajobrazowy Pasma Brzanki.

Na wystawie pokazano fotografie, głównie z wydawnictw albumowych, prezentujące unikatową różnorodność krajobrazu oraz bogactwo flory i fauny podkarpackich parków narodowych i krajobrazowych. To miejsca, które urzekają naturalnym pięknem i świadczą o niezwykłym bogactwie przyrodniczym regionu.

materiały prasowe, fot. nagłówek: flickr.com/Stacy Young


Data / Czas
01/07/2015 - 07/08/2015
00:00

Lokalizacja / Miejsce
Wojewódzka i Miejska Biblioteka przy ul. Sokoła

Wczytywanie mapy...

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • twój komentarz zostanie wyróżniony
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki)
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.