Konkurs fotograficzny! Jaki jest związek historii i kultury z wodą na Podkarpaciu?

RZESZÓW/ PODKARPACIE. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców Podkarpacia do udziału w konkursie fotograficznym: „Cokolwiek kiedykolwiek gdziekolwiek się działo spisane jest na wodzie babel (…). Związek kultury i historii z wodą” (w tytule fragment wiersza W. Szymborskiej „Woda”).

woda

Jeśli uważasz się za dobrego fotografa, wiesz jaki może być związek kultury i historii z wodą na Podkarpaciu, wiesz, co przedstawić na swojej fotografii, by rozwinęła wiersz Wisławy Szymborskiej, Cokolwiek kiedykolwiek gdziekolwiek się działo spisane jest na wodzie babel (…), ten konkurs jest dla Ciebie!

Organizatorzy zapowiadają wspaniałe nagrody dla laureatów. Prace można nadsyłać do 31 sierpnia.

Regulamin konkursu fotograficznego:

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Podkarpacia, niezależnie od wieku i stopnia znajomości technik fotografii.

2. Cele konkursu:

– zwrócenie uwagi na występujące na terenie Podkarpacia źródła wody i ukazanie ich związku z osadnictwem, handlem, wymianą kulturalną, obrzędami, wierzeniami… – wszystkimi elementami materialnymi i niematerialnymi, które poprzez wodę realizują hasło XXII. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, jakim jest „Dziedzictwo – źródła tożsamości”,

– promowanie literackich inspiracji łączących kulturę i historię ze źródłami wodnymi,

– fotograficzne utrwalenie dziedzictwa kulturowego związanego ze źródłami wody na Podkarpaciu,

– włączenie się w obchody XXII. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

3. Zadaniem uczestników jest wykonanie 1 zdjęcia przedstawiającego związek kultury i historii z wodą na Podkarpaciu i rozwijającego słowa wiersza W. Szymborskiej zawarte w tytule konkursu: Cokolwiek kiedykolwiek gdziekolwiek się działo spisane jest na wodzie babel (…)

4. Każdy uczestnik może przesłać elektronicznie 1 zdjęcie. Nadesłana fotografia powinna być zapisana w pliku JPEG, GIF lub BMP o objętości nie przekraczającej 800-1000 KB na adres e-mailowy organizatora: filia-5@wimbp.rzeszow.pl

Dodatkowo uczestnicy proszeni są o zaznaczenie w temacie wiadomości: konkurs fotograficzny.

5. W e-mailu uczestnika konkursu, powinny znaleźć się następujące informacje:

– tytuł przesłanego zdjęcia,

– krótka informacja o tym, co i gdzie na Podkarpaciu zostało sfotografowane,

– imię i nazwisko autora,

oraz dla potrzeb statystycznych organizatora:

– wiek uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich informacja o zgodzie rodzica na udział dziecka w konkursie i postanowienia wynikające z regulaminu),

– miejsce zamieszkania.

6. Czas trwania konkursu i nadsyłania zdjęć: od 8 lipca do 31 sierpnia 2014 r.

7. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani e-mailowo.

8. Uczestnik biorący udział w konkursie deklaruje, że zdjęcie zostało wykonane samodzielnie, nie zostało przetworzone elektronicznie lub poprzez fotomontaż. Nie było też wcześniej publikowane.

9. Uczestnik poprzez zgłoszenie do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/oraz akceptuje postanowienia regulaminowe konkursu.

10. Zdjęcia oceni Jury powołane przez organizatora.

11. Laureaci otrzymają nagrody książkowe: albumy prezentujące dziedzictwo kulturowe Podkarpacia i Polski oraz powieści – współczesne utwory literatury obcej.

12. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 19 września 2014 r. w Filii nr 5, ul. Budziwojska 194.

13. Po odbiór nagród laureaci zgłaszają się osobiście.

14. Prace wszystkich uczestników zostaną zaprezentowane w formie prezentacji podczas uroczystego wręczenia nagród.

14. Wszelkie pytania dotyczące konkursu można zgłaszać e-mailowo na adres:

filia-5@wimbp.rzeszow.pl

 


Data / Czas
08/07/2014 - 31/08/2014
Cały dzień

Mapa niedostępna

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • twój komentarz zostanie wyróżniony
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki)
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.