Darmowe przejazdy autobusem i wejściówki do rzeszowskich placówek w ramach 10 lat w UE

RZESZÓW. W ramach rocznicy, jaką jest 10. lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej, 1 maja będzie można po Rzeszowie jeździć autobusami MPK za darmo. Oprócz tego odbędą się dni otwarte wielu placówek, które rozwinęły się dzięki funduszom z Unii Europejskiej. 

dniotwarte

 

Placówki, w których przewidziano dni otwarte, to:

– 1 maja będzie można bezpłatnie zwiedzać Podziemną Trasę Turystyczną „Rzeszowskie piwnice” w godz. 11:00 -17:00.

– W dniach 1-2 maja zostanie otwarta dla zwiedzających Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Zwięczyckiej 36, w godz. 8:00-14:00.

– Od 1 do 11 maja będzie można również odwiedzić świetlicę MPEC przy ul. Staszica 24. W godz. 9:00-13:00 odwiedzający dowiedzą się o modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego, modernizacji sieci ciepłowniczej oraz przebudowie sieci ciepłowniczej Rzeszowa.

– 2 maja w godz. od 8:00 do 15:00 w Zespole Szkół Gospodarczych przy ul. Spytka Ligęzy 12 dla zwiedzającym  zostaną udostępnione m.in. pracownie gastronomiczne i obsługi konsumenta, będzie możliwość zapoznania się z działalnością szkoły, odbędą się pokazy kulinarne, zawody sportowe, a nauczyciele udzielą porad żywieniowych.

– 6 maja w godz. 10.00-13.00 Dom Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej przy ul. Powstańców Styczniowych 37 udostępni pomieszczenia Domu Pomocy, m.in. sale terapeutyczne, rekreacyjno-sportowe, będzie można zapoznać się z działalnością Domu Pomocy Społecznej, odbędzie się także część artystyczna: recytacja wierszy, wystawa prac plastycznych, pokazy szycia oraz możliwość skorzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego.

– 8 maja w 13.00-16.00 Dom Pomocy dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Powstańców Śląskich 4 udostępni dla zwiedzających sale terapeutyczne. W trakcie zwiedzania będzie można zapoznać się z działalnością Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów oraz odbędzie się: recytacja wierszy, występ chóru, prezentacja humorystycznych skeczy, wystawa prac plastycznych mieszkańców, wystawa fotografii związanych z historią i działalnością Domu.

– 8 maja w godz. 11.50-12.50 Zespół Szkół nr 3 przy ul. Ptasia 2 oferuje prezentacje przygotowane przez uczniów na temat wybranych krajów europejskich, piosenki w języku niemieckim i angielskim, recytację wierszy, wystawę prac z projektów i albumów ze zdjęciami oraz warsztaty dla uczniów.

– 9 maja w godz. 12.00-15.00 Centrum Kształcenia Praktycznego udostępni zwiedzającym nowo wyposażone pracownie przy ul. Hetmańskiej 45b i  Warszawskiej 26a. W budynku przy ul. Hetmańskiej odbędą się warsztaty branży mechanicznej w tym: obróbka, skrawanie, spawalnictwo, pomiary warsztatowe, badania materiałowe, programowanie obrabiarek CNC. Na Warszawskiej odbędą się natomiast warsztaty w pracowni branży samochodowej m.in.  blacharstwo i mechatronika samochodowa.

– 9 maja w godz. 10.00-14.00 w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Hoffmanowej 13 odbędzie się prezentacja filmów dotyczących projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, spotkanie z młodzieżą, która brała udział w projektach oraz wystawa dotycząca projektów unijnych.

– 9 maja w godz.  9.00-15.00 w Zespole Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego, ul. Staszica 16a odbędzie się wystawa prac ceramicznych i graficznych przygotowanych w ramach projektów unijnych.

– 9 maja w godz. 9.00-13.00 w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Ignacego Solarza 12 będzie można odwiedzić stoiska na korytarzach szkolnych, zawierające informacje o krajach Unii Europejskiej, odbędą się prezentacje efektów prac w ramach projektów realizowanych przez szkołę, m.in. pokazy robotów wykonanych przez uczniów w ramach zajęć pozaszkolnych.

– 10 maja w godz. 8.00-12.00 Zakład Wodolecznictwa i Rehabilitacji Szpitala Miejskiego przy ul. Rycerskiej 4 zaprezentuje wyposażenie i możliwości działania Zakładu Wodolecznictwa, zostaną przybliżone właściwości lecznicze solanki rzeszowskiej, możliwości diagnostyki i leczenia schorzeń narządów ruchu z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury medycznej oraz przedstawione zostaną perspektywy rozwoju Zakładu Wodolecznictwa.

– 1 maja 2014 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzeszowie – uczniowie klas 6 przygotują i przedstawią prezentację wybranych krajów unii europejskiej (w formie prezentacji multimedialnej lub plakatu w ramach lekcji edukacji patriotycznej) Gazetki okolicznościowe w szkole: na tablicy samorządu szkolnego – „10 lat Polski w UE”, tablica przy Sali historycznej –„ Najważniejsze zabytki UE”, tablica biblioteki szkolnej – „Europejscy pisarze książek dla dzieci”.

– 9 maja w godz. 9.00-13.00 w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF odbędzie się konkurs wiedzy na temat Unii Europejskiej. Zostanie przedstawione m.in. znaczenie pracowni internetowej i centrum informacji multimedialnej dla uczniów. Odbędzie się pokaz nowoczesnego sprzętu, programów multimedialnych oraz innowacyjnych programów nauczania matematyki.

– 5-9 maja w godz. 7.00-21.30 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul Osmeckiego 51 odbędzie się wystawa prac fotograficznych obrazujących zrealizowane projekty. Zaprezentowane zostana sale, których wyposażenie zakupiono ze środków unijnych.

– 5-10 maja w Gimanzjum nr 2 odbędzie się wizyta partnerska w ramach programu Comenius. Szkoła będzie gościć grupę około 40 nauczycieli z uczniami ze szkół w Niemczech, Turcji, Czech, Włoch, Grecji. Będą się odbywały wspólne zajęcia, wystawy, wyjścia do muzeum, wycieczki, spotkania z władzami miasta, konkursy.

– 8-9.05.2014 r. – Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie przeprowadzi cykl „Ciekawych lekcji” dla uczniów wszystkich klas. Lekcje te promować będą efekty zrealizowanych wcześniej przez szkołę projektów współfinansowanych z UE. Do ich realizacji zostanie wykorzystany nowoczesny sprzęt dydaktyczny zakupiony w ramach projektów. Ciekawym lekcjom towarzyszyć będą: gazetka okolicznościowa oraz informacje zamieszczone na stronie internetowej. ( tylko w ramach szkoły i swoich uczniów).

– 8.05.2014 r. – Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie organizuje konkurs wiedzy o Unii Europejskiej oraz debatę „Szanse i zagrożenia wynikające z członkostwa Unii Europejskiej” dla uczniów szkoły trakcie lekcji.

– 16 maja w Szkole Podstawowej Nr 2 odbędzie się „DZIEŃ EUROPEJSKI” – impreza dla uczniów klas IV-VI. Szkoła realizowała projekt unijny – program COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół pt. „A child today a European Citizen Tomorrow „. Nawiązując do realizacji ww. programu szkoła podczas imprezy przygotuje dla uczniów: prezentację o państwach członkowskich oraz konkurs wiedzy o Unii Europejskiej.

Źródło: Urząd Miasta Rzeszowa


Data / Czas
01/05/2014 - 16/05/2014
Cały dzień

Mapa niedostępna

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • twój komentarz zostanie wyróżniony
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki)
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.