Wśród bezdomnych są także dzieci

RZESZÓW / PODKARPACIE. Z danych przekazanych przez samorządy wynika, że na Podkarpaciu przebywa 1131 osób bezdomnych: 1003 mężczyzn, 115 kobiet i 13 dzieci.

koksownik W nocy z 21 na 22 stycznia przeprowadzono drugą edycję ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Działania na terenie województwa koordynowała wojewoda. Dane zostaną przekazane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędne do podejmowania wszelkich działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności. Sprawne przeprowadzenie badania wymagało zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych, wolontariuszy.

Pierwsza edycja ogólnopolskiego badania odbyła się w lutym 2013 r. Wówczas policzono, że na terenie województwa podkarpackiego przebywa 1060 osób bezdomnych – 907 mężczyzn, 138 kobiet i 15 dzieci.

Każdego roku wojewoda podkarpacki przeznacza 500 tys. zł dla organizacji pozarządowych. Są to dotacje na przeciwdziałanie bezdomności, aktywizację zawodową, remonty w noclegowniach i bieżącą działalność schronisk.

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Jeśli chcesz aby twój komentarz pojawił się natychmiast, skorzystaj z formularza Facebooka.

Napisz komentarz: