Główny Urząd Statystyczny

Uciekamy z Podkarpacia. Chlubnym wyjątkiem jest Rzeszów

PODKARPACIE. Opracowana przez Główny Urząd Statystyczny „Prognoza ludności gmin na lata 2017‐2030” nie jest zbyt optymistyczna dla Podkarpacia. Z dziesięciu największych miast tylko Rzeszów zanotuje wzrost ludności i to bardzo znaczący w skali kraju. Przy tworzeniu prognozy wzięto pod uwagę następujące czynniki: dzietność, w tym liczbę urodzeń żywych, umieralność oraz migracje ludności. Nie uwzględniono ewentualnych zmian administracyjnych w powierzchniach geograficznych poszczególnych jednostek. 

Rekord Rzeszowa! W naszym mieście żyje się dłużej (FILM)

RZESZÓW. Rzeszów jest miastem, które posiada olbrzymi potencjał innowacyjny. Jako jedno z niewielu miast wojewódzkich, stolica Podkarpacia może pochwalić się stale rosnącą liczbą mieszkańców. Do tego mamy największą w kraju liczbę studentów na kierunkach technicznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Więcej w materiale filmowym.