REKLAMA

RZESZÓW: Temat zabudowy śródmieścia wraca jak bumerang (FILM)

RZESZÓW. Temat zabudowy śródmieścia wraca jak bumerang. Na ostatniej sesji rzeszowscy radni debatowali m.in. o tym jak uchronić wartościową historycznie część starej zabudowy miasta włączając go w plan zagospodarowania przestrzennego.

 

26-03-2014


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Komentarze niezarejestrowanych czytelników:

2017-12-27 13:19:13
0 0
Planowane i realizowane inwestycje w dolinie Wisłoka, Młynówki i Zalewu są niezgodne z Uchwałami Rady Miasta Rzeszowa. W Rzeszowie nagminnie wydawane są decyzje o WZ i pozwolenia na budowę niezgodne z SUiKZP. Rzeszów jedyne miasto wojewódzkie nie posiada systemu informacji przestrzennej aby nikt nie wiedział o wydawanych WZ i pozwoleniach na budowę. Mieszkańcy dowiadują się o inwestycji po rozpoczęciu budowy. W Rzeszowie MPZP stanowią tylko 17% pokrycia Rzeszowa. Brak kompleksowych MPZP hamuje prawidłowy rozwój Rzeszowa i powoduje chaos przestrzenny. Wykupywane są działki które zostały wywłaszczone w dolinie Wisłoka i Zalewu z przeznaczeniem na zieleń urządzoną , sport i rekreację. Przez zaniechanie zagospodarowania terenów zgodnie celem wywłaszczenia na zieleń urządzoną w tym sport i rekreację. Tereny te są zwracane byłym właścicielom i wykupywane po niskich cenach, a po wydaniu decyzji WZ na wieżowce sprzedawane po wysokich cenach. Tak np. działka k/ mostu Zamkowego w obr. 208 o pow. 60a po wydaniu decyzji WZ na wieżowiec została sprzedana za 8,5 mil. zł. Są to działania spekulacyjne. Likwidacja naturalnych polderów poskutkuje naruszeniem stosunków wodnych a w czasie wezbrania wód i cofki na dopływach Wisłoka. Dolina Wisłoka i Młynówki są to korytarze do przewietrzania miasta. Są to tereny dla których jest obowiązek sporządzania MPZP ze względu na przepisy specjalne. Tereny nad Wisłokiem to Krajobraz kulturowy objęty Strefą E- ochrony ekspozycji obszarów i obiektów zabytkowych. Tereny nad Zalewem to Obszar Natura 2000. Obrazoburstwem jest wydanie WZ i pozwolenia na budowę Wieżowca na terenie „Olszynki” gdzie zostanie zasłonięta Panorama Miasta Zamek Lubomirskich , Zespół Pijarów Klasztor Bernardynów, Fara. Narusza to ochronę dziedzictwa Kulturowego i krajobrazu kulturowego. Kiedyś miały miejsce takie realizacje jak pomnik Czynu Rewolucyjnego który zasłonił Bazylikę Bernardynów a wieżowce na ul Słowackiego zasłoniły Pijarów i Farę. Obecnie w Wolnej Polsce planowane inwestycje zniszczą nasze 600 - letnie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz pozbawią terenów zielonych mieszkańców Rzeszowa. Lokalizacja inwestycji w dolinie Wisłoka i Zalewu oraz Młynówki niezgodne są z: 3. Uchwała Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z załącznikami NR 14,18, 35, 36, 37, 50, 68, 53, 70, 71.72, 92, 96 1. Ustawą o ochronie przyrody dnia 23 grudnia 2016 r. Poz. 2134 2 Ustawę o ochronie zabytków z dnia 24 października 2014 r. Poz. 1446 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 4. Gminny programem ochrony zabytków UCHWAŁA NR XLI/784/2012 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad Zabytkami Miasta Rzeszowa 5. Gminnym programem ochrony środowiska 6. Gminny programem ochrony powietrza. 7. Przepisy przeciwpowodziowe.