REKLAMA

Rzeszów podpisał umowę z koreańskim miastem! (ZDJĘCIA)

Koreański Sacheon został nowym miastem partnerskim Rzeszowa. Podpisana w piątek w ratuszu umowa zakłada współpracę gospodarczą – zwłaszcza w obszarze lotnictwa. Czy podejmiemy konkretne działania? 

FRB_2795_00001

foto: Bartosz Frydrych

Rzeszów oraz Sachoen będą zachęcać przedsiębiorstwa, instytuty badawcze, uczelnie oraz inne organizacje i instytucje edukacyjne powiązane z przemysłem lotniczym, do jego rozwijania poprzez wzajemną wymianę i współpracę. Działania mogą obejmować koordynację spotkań oraz wizyty studyjne w tożsamych uczelniach i innych jednostkach powiązanych z przemysłem lotniczym.

Strony dołożą wszelkich starań dla rozwoju wzajemnego i bliskiego systemu współpracy gospodarczej, włączając przemysł lotniczy obu stron. Działania mogą obejmować wizyty studyjne w klastrach, jak również organizację spotkań biznesowych z korzyścią dla obu stron.

Głównym celem utworzenia klastrów przemysłowych, czyli geograficznie powiązanych ze sobą przedsiębiorstw jest zwiększenie produktywności i ułatwienie realizacji poszczególnych planów, łamiąc barierę odległości. 

Jeżeli współpraca będzie układać się pomyślnie, miasta zdecydują się również na wzajemne działania w innych obszarach. 


20-07-2018