REKLAMA
REKLAMA

TERAPEUTA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Numer ofery: StPr/19/4932 Dodne przez: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Udostępnij ogłoszenie znajomym:

Warunki pracy i płacy

Miejsce pracy:
Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów, powiat: m. Rzeszów, woj: podkarpackie
Zakres obowiązków:
Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: 1.Kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, 2.Interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej.
Rodzaj umowy:
Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Wymiar etatu:
Zmianowość:
nie dotyczy
Liczba godzin pracy w tygodniu:
Liczba godzin pracy w miesiącu:
Data rozpoczęcia:
03.09.2019
Wynagrodzenie brutto:
od 26 PLN
System wynagradzania:
Zawód:
terapeuta zajęciowy*

Wymagania Konieczne

Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)

Wymagania Pożądane

Wymagania Dodatkowe

Dane pracodawcy

Pracodawca:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ RZESZÓW
Krótki opis działalności gospodarczej:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Adres:
Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów, powiat: m. Rzeszów, woj: podkarpackie
Osoba do kontaktu:
Numer telefonu:
E-mail:
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 1.List motywacyjny i CV ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej. Dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. 2.Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe. 3.Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy. 4.Własnoręcznie podpisane oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Składanie aplikacji: 1.Aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: Oferta na stanowisko terapeuty w sekretariacie Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 roku. 2.O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku terapeuty zostaną poinformowane telefonicznie. 3.Dokumenty osób, które nie zostały zakwalifikowane do wykonania zadania, nie będą odsyłane.
Sposób kontaktu / przekazania dokum:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta
Powrót do listy ofert PUP Przeglądaj oferty z Rzeszów24.pl
Dodaj ogłoszenie o pracę w Rzeszów24.pl
Inline
Inline