Przyznano stypendia dla ponad tysiąca uczniów z Podkarpacia

RZESZÓW/ PODKARPACIE. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał 1340 stypendiów uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Podkarpacia. Na stypendia w roku szkolnym 2013/2014 województwo podkarpackie przeznaczy 4, 8 mln.  

happydzieic

O stypendium ubiegało się 1858 uczniów z całego regionuPo wstępnej weryfikacji do dalszej oceny przeszło 1778 poprawnie złożonych wniosków.

Od 14 do 24 kwietnia Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oceniała merytorycznie wnioski stypendialne, w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Listy rankingowe zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego  dnia 29 kwietnia 2014 r.. Zarząd przyznał 1340 stypendiów, w proporcjach 40% dla uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych i 60% dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych.

ZDJ.: freeimages.com

Jeśli chcesz aby twój komentarz pojawił się natychmiast, skorzystaj z formularza Facebooka.

Napisz komentarz: