Powstał wydział do walki z cyberprzestępczością!

RZESZÓW / PODKARPACIE. Walka z przestępczością w Internecie, a także ujawnianie przestępstw popełnianych z użyciem najnowszych technologii komputerowych i telekomunikacyjnych to główne zadania Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością utworzonego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

 policja1

Od 15 marca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie funkcjonuje Wydział do walki z Cyberprzestępczością. To komórka organizacyjna powstała na bazie działającej od sierpnia ub. roku Sekcji do walki z Cyberprzestępczością w Wydziale Wywiadu Kryminalnego. Wydział tworzą doświadczeni policjanci zajmujący się tropieniem przestępczości w Internecie.

Wydział został utworzony na mocy decyzji Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, nadinspektora Zdzisława Stopczyka. Jest odpowiedzią na coraz bardziej realne zagrożenie przestępczością w Internecie.

Do zadań wydziału należy m.in. stały monitoring Internetu pod kątem zamieszczania i rozpowszechniania treści zabronionych, ujawnianie i zwalczanie przestępstw popełnianych przy użyciu sieci komputerowych, systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, ustalanie sprawców takich przestępstw, współpraca z dostawcami usług internetowych i administratorami sieci.

KWP Rzeszów

Jeśli chcesz aby twój komentarz pojawił się natychmiast, skorzystaj z formularza Facebooka.

Napisz komentarz: