Organizacje pomagające bezdomnym mogą starać się o pieniądze

RZESZÓW. Trwa otwarty konkurs ofert, który ma na celu wsparcie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych dla osób bezdomnych. O pieniądze mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i stowarzyszenia prowadzące schroniska, noclegownie, czy inne placówki dla potrzebujących.W tym roku wojewoda podkarpacki na realizację zadań na rzecz bezdomnych przeznaczy 500 tys. zł – podkreśla Małgorzata Oczoś – Błądzińska, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego. Środki mogą przeznaczyć m.in. na aktywizację zawodową osób bezdomnych, opłaty związane z bieżącą działalnością placówek, prace remontowe czy zakup wyposażenia – dodaje rzeczniczka wojewody.

Oferty można składać do 19 marca br. w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Formularze dostępne są na stronie internetowej urzędu lub za pośrednictwem wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, który zajmuje się obsługą merytoryczną konkursu.

Anna Tworz
Kancelaria Zarządu

Jeśli chcesz aby twój komentarz pojawił się natychmiast, skorzystaj z formularza Facebooka.

Napisz komentarz: