Pracownik produkcji

Data dodania: 2020-05-22 14:41:24
#ID: 16113

Pracownik produkcji


Firma W.P.S. Sp. z o.o. specjalizująca się w produkcji szczęk
hamulcowych i korpusów do osi, poszukuje pracowników na stanowisko:

PRACOWNIK PRODUKCJI (główne zadania to obsługa automatów spawalniczych oraz prace ślusarskie)

Wymagania:
- Gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym (7:00-15:00, 15:00-23:00).
- Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
- Preferowane osoby z wykształceniem mechanicznym.

Oferujemy pracę:
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
- Premię półroczną.
-
Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie
do wypoczynku pracownika oraz świąt, paczki świąteczne dla dzieci).
- Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.

Zapewniamy:
- Terminową wypłatę wynagrodzenia.
- Bezpieczne i higieniczne warunki pracy, tj. pomieszczenia socjalne, odzież ochronną, szafki pracownicze.

Osoby
zainteresowane prosimy o składanie CV na adres e-mail:
rekrutacja@atwsystem.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu
501468806. Prosimy o wiadomości z dopiskiem nabór na stanowisko
pracownik produkcji. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie w CV klauzuli:
„Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów
prowadzonej przez Spółkę ADR POLSKA S.A. z siedzibą w Zagórzu, ul.
Bieszczadzka 5, 38 – 540 Zagórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000197459, REGON:
371169728, NIP: 6871795342, rekrutacji na stanowisko pracownik
produkcji”.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

„Ponadto
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
złożonym CV dla celów związanych z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi
organizowanymi przez Spółkę ADR POLSKA S.A. z siedzibą w Zagórzu.”

Na
podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
Administratorem
danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Spółka ADR
POLSKA S.A. z siedzibą w Zagórzu, ul. Bieszczadzka 5, 38 – 540 Zagórz,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000197459, REGON: 371169728, NIP: 6871795342, dane
kontaktowe: kadry@atwsystem.pl
Dane osobowe są przetwarzane dla celu
realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku
wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji. Zgoda
będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter
dobrowolnej, a brak wyrażenia zgody, spowoduje brak możliwości
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.
Kandydat w każdym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na jej podstawie przed cofnięciem tejże zgody.
Dane osobowe
kandydata będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na
przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której
kandydat bierze udział. W przypadku wyrażenia dodatkowej, odrębnej
zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane
osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat, którego upływ nastąpi z
końcem roku kalendarzowego, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.
Dane
osobowe kandydata, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom
współpracującym w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być
przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień
ochrony danych osobowych.
Każdy kandydat, który udostępni swoje dane
osobowe ma prawo dostępu do nich, w tym żądania kopii danych, a ponadto
prawo żądania ich sprostowania (aktualizacji), usunięcia („prawo do
bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie
przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z
ogólnie obowiązującymi przepisami.


Cena: Do negocjacji

Powołaj się na ogłoszenie z rzeszow24.pl

Wyślij wiadomość:
Zobacz inne ogłoszenia z kategorii:
Inne
DODAJ PODOBNE OGŁOSZENIE
Zobacz inne w kategorii:
Inne


MOTORYZACJANIERUCHOMOŚCIPRACAEKOLOGIAINNEDODAJ OGŁOSZENIE
Dodaj
ogłoszenie
Inline
Inline