Folkowisko 2013

PODKARPACIE. Jak wiadomo Podkarpacie jest regionem gdzie mieszają się różne kultury. Okazją do prezentacji tej różnorodności jest najbliższe Folkowisko, czyli impreza na końcu świata, jaka odbędzie się już 12 lipca.

Motywem przewodnim Folkowiska 2013 jest kultura chłopska, która łączyła zamieszkujących pogranicze Polaków, Ukraińców i Żydów. Uczestnicy festiwalu dowiedzą się, jak chłopi walczyli przeciw opresji i niedoli, poznają też ich życie codzienne – wiejską muzykę, obyczaje, smaki i legendy. Później dominować będzie słowo mówione. Na małej scenie odbędzie się Wieczór Opowiadaczy, podczas którego członek zespołu R.U.T.A. Maciej Szajkowski i poeta-anarchista Jacek Podsiadło opowiedzą o chłopskim buncie, a Jarek Mazur opowie o doli wiejskiego muzykanta, dawniej i dziś. Wśród planowanych na sobotę opowiadań znajdą się prelekcje o języku jidysz, kuchni żydowskiej, niezwykłej wyprawie Ślązaków do Hiszpanii oraz wykład o gorajeckich ikonach dr Agnieszki Gronek z Katedry Ukrainoznawstwa UJ przeprowadzony we wnętrzu zabytkowej cerkwi. Drugą część sobotniej imprezy rozpocznie Wieczór Opowieści Podróżniczych, podczas którego Kamil Kotarski opowie o swoich kulinarnych wędrówkach po Roztoczu, Wojciech Ganczarek o eskapadach po Białorusi, a Andrzej Stasiuk o wyprawie do Azji Centralnej.

Jeśli chcesz aby twój komentarz pojawił się natychmiast, skorzystaj z formularza Facebooka.

Napisz komentarz: