Decyduj o rozwoju Rzeszowa – zgłaszaj swoje własne pomysły.

RZESZÓW / PODKARPACIE. Urząd Miasta doceniając powodzenie inicjatywy budżetu obywatelskiego, proponuje nowe narzędzie dla mieszkańców, którzy zgłaszając swoje pomysły na inwestycję, mogą aktywnie uczestniczyć w procesie rozwoju i kształtowania wizerunku Rzeszowa. Wszystko za sprawą nowej platformy konsultacyjnej dobrepomysly.erzeszow.pl. 

Za sprawą naszej platformy każdy może przedstawić swoja wizję, pomysł czy ideę, w jaki sposób miasto Rzeszów może stać się jeszcze bardziej innowacyjne i atrakcyjne dla mieszkańców. Dzięki temu nasza „mała ojczyzna”, może stać się środowiskiem bardziej przyjaznym, w którym obywatele będą sami decydować o ewolucji Rzeszowa, jako miasta o jeszcze szerszych aspiracjach użytku publicznego – czytamy o idei platformy dobrepomysly.erzeszow.pl.

Ważnym aspektem, na który kładą nacisk autorzy przedsięwzięcia jest zjednoczenie mieszkańców w osiąganiu dobra wspólnego. Pomysł może zgłosić każdy, bez względu na wiek. Dowolność dotyczy również zakresu zgłaszanych idei. Można przedstawiać swoje wizje dotyczące każdej dziedziny życia społecznego. Co ciekawe, proponowane narzędzie zakłada konstruktywną, odbywającą się w przyjaznej atmosferze debatę nad poszczególnymi propozycjami, w której będzie mógł wziąć udział każdy zarejestrowany użytkownik.

Pomysły zgłaszane przez mieszkańców będą miały wpływ na podejmowane przez urzędników decyzje.

foto: Wikimedia Commons / MarW

 

 

 

Jeśli chcesz aby twój komentarz pojawił się natychmiast, skorzystaj z formularza Facebooka.

Napisz komentarz: