"Alkohol - ograniczona dostępność"

Podkarpacka Policja wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie przeprowadzi działania profilaktyczne pod nazwą „Alkohol – ograniczona dostępność”. W ramach tej akcji kontrolowane będą miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Policjanci wspólnie z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie skontrolują placówki handlowe, lokale gastronomiczne i rozrywkowe pod kątem przestrzegania prawa wynikającego z przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Kontrole dotyczyć będą w szczególności:
– ujawniania przypadków spożywania alkoholu w sklepach i w ich najbliższym otoczeniu,
– ujawniania przypadków sprzedaży i podawania alkoholu osobom niepełnoletnim,
– nieuwidaczniania w miejscach sprzedaży i podawania alkoholu informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy wyciągane będą konsekwencje prawne. Przedsiębiorcy naruszający prawo mogą stracić zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

11472884

KWP
foto: archiwum KWP

Jeśli chcesz aby twój komentarz pojawił się natychmiast, skorzystaj z formularza Facebooka.

Napisz komentarz: